Eesti Arengufondi Raport Riigikogule

Eesti Arengufond kutsub Eesti kasvuvisiooni koostamisel kaasa mõtlema. Senitehtust ja uutest arenguvõimalustest annab ülevaate Raport Riigikogule.