IT-lahendused aitavad haiglates elusid päästa

Hiljuti ajakirjas Archives of Internal Medicine avaldatud uuring, mis hõlmas üle 167 000 patsiendi 41 USA haiglas, näitas, et arstide ja õdede töö automatiseerimine IT-lahenduste abil võimaldab päästa rohkem elusid ning vähendada haiglate kulusid raviprotseduuridele.

Uuringu autori, Ruben Amarasinghami sõnul esineb mitmekülgseid ja hästitöötavaid IT-lahendusi kasutavates haiglates võrreldes infotehnoloogiliselt vähemvõimekate raviasutustega harvem ravitüsistusi ja surmajuhtumeid ning väiksemad on ka protseduuridele tehtavad kulutused.

Uuringus vaadeldi, kuidas kasutatakse haiglates tehnoloogiat raviprotsessi hõlbustamiseks nelja tavalisema haigusseisundi (infarkt, krooniline südamepuudulikkus, veresoonte ummistus ja kopsupõletik) ravimisel. Selleks mõõdeti haiguslugude, laborivastuste, tellimuste esitamise ja tugiteenuste automatiseeritust ning küsiti arstidelt hinnanguid nende infosüsteemide kasutajasõbralikkuse ja efektiivsuse kohta.

Haiglate infotehnoloogilist taset mõõdeti 100-palli skaalal, kus väikseim võimalik tulemus oli 0.

Uuringutulemused näitasid, et 10-punkti võrra kõrgem tase haiguslugude ja arsti märkmete automatiseerimisel kahandas surmajuhtumite sagedust 15 protsendi võrra. Sellise infotehnoloogilise tasemega haiglates oli patsientide suremus 1,4 protsenti, samas kui madalaima IT-tasemega haiglates oli see näitaja 1,9 protsenti. Autorite väitel võib sellest järeldada, et iga tuhande patsiendi kohta sureb parima tulemuse saavutanud haiglates kuni viis patsienti vähem.

Loe tervikartiklit Computerworldis.