EE: Digiretsept lihtsustab tööd

1. septembrist muutub Eestis ravimite väljakirjutamise kord. Toimima hakkab elektrooniline retseptikeskus ja kasutusele võetakse digiretseptid. Tegemist on muutusega, mille eesmärgiks on lihtsustada arstide ja apteekrite tööd ning teha patsiendi elu mugavamaks.

Arstide jaoks laheneb seni probleeme tekitanud õige soodusmäära leidmine, mis enamikel juhtudel hakkab toimuma automaatselt. Siiski peab arst tegema lõpliku valiku erinevate võimaluste vahel sel juhul, kui ravimile kehtib soodustus mingi meditsiinilise erisuse korral. Näiteks ei saa retseptikeskus teada, milline on osteoporoosihaige luutiheduse näitaja, et otsustada, kas kõrgemaks soodusmääraks vajalik kriteerium on täidetud. Taolistel juhtudel peab arst ise kinnitama kriteeriumi täidetuse.

Väiksem eksimisvõimalus

Digiretsepti kasutuselevõtuga vähenevad eksimisvõimalused, mis võivad tuleneda ravimite väljakirjutamist reguleerivatest õigusaktidest, sest süsteem annab kohe operatiivse tagasiside. Samuti on arstil ülevaade patsiendile juba varem väljakirjutatud retseptidest ning tohter näeb ka seda, kas haige on ravimi apteegist välja ostnud.

Retsepti koostamisel saavad patsient ja arst koos otsustada, kellele anda selle väljaostmise õigused. Patsiendi jaoks on uudne see, et tal on pidev ja täpne ülevaade, kes ja millisel põhjusel on temale väljakirjutatud retsepte vaadanud.

Paberretsepti kasutamine on lubatud erandjuhtudel (koduvisiit vms). Sellisel juhul kannab andmed retseptikeskusesse apteeker.

Arstidel, kes koostavad retsepti arvuti abil juba praegu, on võimalik oma infosüsteemihaldajalt tellida arendused selliselt, et igapäevatöö muutuks minimaalselt. Need, kes vormistasid seni retsepti käsikirjaliselt, saavad digiretsepti koostada üle X-tee. Selleks on vajalik arvuti, internetiühendus ning ID-kaart koos lugejaga.

Dokumendiga ravimit ostma

Apteekritel tuleb hakata retseptiravimi ostjalt küsima pildiga dokumenti, kuna väljaostmise õigust kontrollitakse isikukoodi alusel. Sisuline töö lihtsustub ja kiireneb, sest erinevalt praegusest peab sisestama vaid müüdava preparaadi ja selle maksumuse, patsiendiga ja arstiga seotu on elektroonselt juba olemas. Automaatseks muutub koondarve esitamine haigekassale – määrata on vaja vaid periood, mille kohta koondarve esitatakse.

Meditsiiniuudised. 13.05.2008.