EE: Infotehnoloogia rakendamine tervishoius

Tervishoiu digitaalne infosüsteem – nüüdisaegse infotehnoloogia rakendamine tervishoius

Digitaalne andmetöötlus on juba praegu kasutusel enamiku perearstide praktikas ja paljudes haiglates. Uue süsteemi eesmärk on rakendada kogu tervishoiusüsteemis ühtne standarditud infosüsteem. Nagu alati on iga uue tehnoloogia juurutamisel poolt- ja vastuargumente, paljud lahendused selguvad ja muutuvad optimaalseks praktilise töö käigus. Hädavajalik on kõigi osapoolte koostöö.Edasi loe siit...

Sinisalu, V. Eesti Arst 2008; 87(4):304−305.