USA: Digitaalsete terviseandmete tasuvusanalüüs

Kokkuõte tasuvusanalüüsist A cost-benefit analysis of electronic medical records in primary care.

Elektroonilised terviseinfosüsteemid võimaldavad ravikvaliteedi parendamist ning meditsiiniliste vigade vähendamist, kuid nende süsteemide rahalise mõju kohta on vähe infot. Käesoleva tasuvusanalüüsi eesmärgiks oli hinnata üldarstiabis kasutatavate elektrooniliste terviseandmetega seotud netotulusid /või -kulusid.

Uurimuse vältel analüüsiti elektrooniliste terviseinfosüsteemidega seonduvaid rahalisi mõjusid ambulatoorses üldarstiabis tervishoiuasutuse seisukohast. Tasuvusanalüüs koostati avaldatud kirjanduse ning valitud terviseorganisatsioonides läbiviidud uurimuste tulemuste põhjal. Võrdlusena kasutati tavalist patsiendi tervisekaarti paberil. Uurimuse põhitulemus käsitles üldarsti netotulu või –kulu viie aasta kohta.

Leiti, et viie aasta jooksul saadud netotulu terviseteenuse osutaja kohta oli 86 400 dollarit. Põhitulu tekkis tänu vähenenud ravimikulutustele, parendatud radioloogilistele testidele, teenustasude kiirele tasumisele, ning vigade vähenemisele arvetel. Ühesuunalise tundlikkuse analüüsi tulemusena leiti, et mudel on kõige tundlikum raviteenuste korralduse süsteemi (managed care) kasutavate patsientide korral; netotulu vahemik oli 8400–140 100 dollarit. Viiesuunaline tundlikkuse analüüs, mis sisaldas kõige pessimistlikumaid kui ka kõige optimistlikumaid oletusi, näitas netotulu vahemikku 2300–330 900 dollarini.

Elektrooniliste terviseandmete rakendamine üldarstiabis võib tervishoiu organisatsiooni jaoks osutuda tulusaks investeeringuks. Tulu suurus sõltub erinevatest võtmeteguritest.

Allikas A cost-benefit analysis of electronic medical records in primary care.The American Journal of Medicine, Volume 114, Issue 5, 1 April 2003, p. 397-403. Kättesaadav: http://www.sciencedirect.com, 9.03.2008.