UK: Elektrooniline tervisekaart üldarstiabis

Kokkuvõte uurimusest The electronic patient record in primary care – regression or progression? A cross sectional study.

Uurimuse eesmärgiks oli selgitada välja, kas elektroonilised tervisekaardid sisaldavad paber tervisekaartidest vähem infot, ning kas elektroonilise info kättesaamine on raskem. 

Käesolev uurimus on esimene, mis võrdleb paber ja elektrooniliste tervisekaartide kliinilist kvaliteeti ja sisu. Üks kahest elektroonilise tervisekaardiga seotud põhiprobleemist – riistvara usaldusväärsus ning patsiendiandmete konfidentsiaalsus ja seaduslikkus, on lahendatud. Teine probleem on elektroonilise tervisekaardi oletatavalt madalam andmete kvaliteet võrreldes paber tervisekaardiga. See võib tuleneda ebapiisavast arvutioskusest või tarkvara piirangutest.

Uurimuse vältel analüüsiti järgmist:
(a) kas üldarstid sisestavad elektroonilises tervisekaardis vähem infot ja detaile;
(b) kas üldarstid mäletavad elektroonilises tervisekaardis sisestatud info põhjal konsultatsiooni sisu vähem kui paber tervisekaarti kasutavad arstid.

Allikas
Julia Hippisley-Cox, Mike Pringle, Ruth Cater, Alison Wynn, Vicky Hammersley, Carol Coupland, Rhydian Hapgood, Peter Horsfield, Sheila Teasdale, Christine Johnson. The electronic patient record in primary care—regression or progression? A cross sectional study. British Medical Journal, 326(7404): 1439–1443, 28.06.2003. Kättesaadav: http://www.pubmedcentral.nih.gov/articlerender.fcgi?tool=pubmed&pubmedid=12829558#id2633129 19.03.2008.