Eesti elanikud suhtuvad DL-i positiivselt

Eesti elanikud suhtuvad digiloo kasutuselevõttu positiivselt

Kaks tervishoiualast üle-eestilist uuringut näitavad, et eestlased suhtuvad digitaalse terviseloo kasutuselevõttu valdavalt pooldavalt. Inimesed tahavad, et meditsiinitöötajatel oleks digitaalsel kujul ülevaade nende tervislikust seisundist ning nad kasutaksid võimalust arstide sissekannete vaatamiseks interneti¬põhisest infosüsteemist.

Eelmise aasta sügisel sotsiaalministeeriumi ja haigekassa tellimusel Turu-uuringute ASi poolt läbiviidud küsitluse kohaselt pidas 75% digiloo projektist kuulnud inimestest digitaalset terviselugu vajalikuks. Peamiste kasuteguritena nähakse arstidevahelise infovahetuse paranemist ja ravikvaliteedi tõusu.

Vastvalminud TNS Emori uuring keskendus inimeste arvamuse väljaselgitamisele digiloo erinevate aspektide kohta. Vastanute meelest muudab tervishoiutöötajate ja patsientide ligipääs oma terviseandmete kogule raviprotsessi efektiivsemaks ja hoiab ära ravivigu. Oma digitaalse terviseloo andmeid on teadusuuringutes või terviseregistrites nõus avaldama pooled küsitletutest.

Digiloo projekti arendava Eesti E-tervise sihtasutuse juhataja Agu Kivimägi hinnangul puudutab sellise digitaalse terviseandmepanga loomine igaüht. “Kuna Eestis ollakse innovaatiliste lahenduste suhtes positiivselt meelestatud, annab see hea aluse digitaalse terviseloo projektiga edasi minna. Meie tervishoiu arengus on see suur samm edasi ning digitaalset terviselugu võib pidada Eesti üheks olulisemaks lähiaastate infotehnoloogia projektiks,” kommenteeris Kivimägi.

Ligi pooled (45%) TNS Emori poolt detsembris küsitletud 500 inimesest olid teadlikud, et juba praegu edastatakse nende andmed iga kord pärast arsti juures käimist tervishoiuasutuste infosüsteemi. Uus digitaalne terviseinfosüsteem teeb need andmed vajadusel kättesaadavaks ka patsiendi raviarstidele teistes tervishoiuasutustes. Oluliseks (91%) peeti seda, et erakorralise abi puhul, kui patsient on näiteks eluohtlikus olukorras või kontaktivõimetu, osutub meditsiinitöötajate valduses olev eelnev informatsioon patsiendi terviseandmetest otsustavaks.

Valdav osa uuringule vastanutest (80%) kasutaks võimalust arstide sissekannete vaatamiseks infosüsteemist. Digitaalse terviseloo käivitumise korral saab patsient igal ajahetkel ise vaadata, milliseid kandeid arstid tema terviseseisundi ja haiguste kohta infosüsteemi on teinud.

Võimalust oma terviseandmeid arstide eest sulgeda nii, et raviarst varasemaid haigusi ja määratud ravi ei näe, kasutaks vaid veerand (25%) vastanutest ning kindlasti ei kasutaks pooled (49%) uuringus osalenutest. 86% vastanutest leiavad, et andmete varjamine võib mõjutada ravi kvaliteeti ning nõustuvad väitega, et seoses terviseandmete sulgemisega patsiendi vastutus ravi tulemuste ees suureneb.   

2007. aastal testivad digiloo pilootprojekti kuus Eesti tervishoiuasutust – Tartu Ülikooli kliinikum, Põhja-Eesti regionaalhaigla, Ida-Tallinna keskhaigla, Järveotsa perearstikeskus, Koeru arstikeskus ja Tartu kiirabi. Lähiaastatel peaksid digitaalse terviseloo süsteemiga liituma kõik Eesti tervishoiuasutused, sealhulgas perearstid.

Digitaalse terviseloo tehnilise lahenduse töötab välja tehnoloogiafirma Hewlett-Packard, mis on loonud tervishoiuvaldkonna infotehnoloogilisi rakendusi Suurbritannias, Hispaanias, Austrias, Iirimaal ning ka Leedus. Eesti digitaalse terviseloo infotehnoloogilise lahenduse hanke võitnud konsortsiumisse kuulub peale Hewlett-Packard Eesti ka Microlink Eesti ja IceFire. E-tervise projekte rahastatakse Euroopa Liidu struktuurfondidest.


Lisainformatsiooni e-tervise projektide kohta saab internetist aadressilt www.e-tervis.ee. Uuringuraportid on üleval siin.


Lisainformatsioon

Agu Kivimägi, Eesti E-tervise SA juhataja
tel 694 3999, e-post See e-posti aadress on spämmirobotite eest kaitstud. Selle nägemiseks peab su veebilehitsejas olema JavaSkript sisse lülitatud.  

Kaja Kuivjõgi, sotsiaalministeeriumi terviseinfo ja analüüsi osakonna juhataja
tel 626 9160, e-post See e-posti aadress on spämmirobotite eest kaitstud. Selle nägemiseks peab su veebilehitsejas olema JavaSkript sisse lülitatud.