IT-standardite hange lõppes edukalt

AS Webmedia poolt teostatud IT-standardite hange on jõudnud lõpule. Hanke raames kirjeldati digitaalse terviseloo infosüsteemis liikuma hakkavate meditsiinidokumentide IT standardid (HL7 v3 standardile vastavad meditsiinidokumendi) ja publitseerimispõhimõtted, loodi mallid kliinilistele dokumentidele ning koostati vajalikud juhendmaterjalid.

Teostatud töö on publitseeritud e-tervise publitseerimiskeskuses aadressil http://pub.e-tervis.ee/?path=/manuals/dl_meddoc_zip.

Siit on võimalik alla laadida AS Webmedia presentatsioon töö tulemustest, mida esitleti Eesti E-tervise Sihtasutuses 26. septembril.