Allkirjastati digitaalse terviseloo leping

Esmaspäeval, 9. oktoobril allkirjastasid sotsiaalministeerium ja ühispakkumise esindaja OÜ Hewlett-Packard Eesti lepingu digitaalse terviseloo tehnilise lahenduse väljatöötamiseks. Digitaalne terviselugu võetakse üleriiklikult kasutusele 2008. aasta lõpus.

Eesti E-tervise sihtasutuse juhatuse liikme Agu Kivimägi hinnangul on digitaalse terviseloo loomine Eesti riigi lähiaastate üks suuremahulisemaid ning olulisemaid infotehnoloogiaprojekte. Kuna digitaalne terviselugu puudutab iga eesti elaniku delikaatseid isikuandmeid, on Kivimägi sõnul süsteemi tehnilisele lahendusele väga ranged nõuded. “Turvalisuse aspektist vaadates tuleb digitaalse terviseloo lahendus samalaadne kui pankadel ja andmete õige kasutamise tagamiseks jätab süsteem igast päringust jälje,” kommenteeris Kivimägi.

Hewlett-Packard Eesti filiaali juhataja Tõnis Mäe sõnas, et kõiki eesti elanikke puudutava infotehnoloogilise projekti väljatöötamine on suur väljakutse, kuid ettevõte saab digiloo tehnilise lahenduse loomisega kindlasti edukalt hakkama. “Hewlett-Packardil on maailmas sarnaste meditsiinivaldkonna projektide teostamise pikaajaline kogemus, neid teadmisi kasutatakse ka Eesti digiloo lahenduse väljatöötamisel,” ütles Mäe. Näiteks on Hewlett-Packard loonud tervishoiuvaldkonna infotehnoloogilisi rakendusi Suurbritannias, Hispaanias, Austrias, Iirimaal ning ka Leedus. Eesti digitaalse terviseloo infotehnoloogilise lahenduse hanke võitnud konsortsiumisse kuulus peale Hewlett-Packard Eesti veel Microlink Eesti ja Icefire.

Sotsiaalministeeriumil on lähiaastatel paralleelselt digitaalse terviselooga plaanis välja arendada veel kolm üleriigilist e-tervise teenust: e-retsept, digiregistratuur ja digipilt. Sotsiaal­ministri Jaak Aabi sõnul on need projektid, mis toovad kasu igale Eesti elanikule. “E-tervise arendusprojektidest on kasu nii arstidele kui patsientidele. Arstil on parem ülevaade patsiendi tervislikust seisundist ja tema kolleegide määratud diagnoosidest ja ravist ning see viib ravikvaliteedi paranemisele,” ütles Aab.

Aabi sõnul on veelgi olulisem see, mida e-tervise projektid tähendavad iga inimese jaoks. “E-tervise teenuste ellu viimisel saab igaüks informatsiooni oma tervise kohta, olenemata asukohast ja ajast. Samuti muudab see tervishoiuteenuse saamise patsiendile mugavamaks – tulevikus ei pea enam röntgenpilti koridoris ootama ja analüüside tulemuse teada saamiseks arstile helistama,” tutvustas sotsiaalminister projektide eeliseid.

Digiloo süsteemi projekteerimisega alustatakse lähipäevil. 2007. aastal viiakse läbi pilootprojekt kuues Eesti tervishoiuasutuses ja 2008. aasta lõpuks peaksid digitaalse terviseloo süsteemiga olema liitunud ning seda kasutama kõik Eesti tervishoiuasutused, sealhulgas perearstid.

E-tervise projekte rahastatakse Euroopa Liidu struktuurfondidest. Kokku on e-tervise seaduse eelnõu valmimiseks ning nelja e-tervise projekti elluviimiseks kavandatud 36 miljonit krooni.

Septembris avati internetis aadressil foorum.e-tervis.ee e-tervise foorum, kus igaüks saab esitada küsimusi digitaalse terviseloo, digiregistratuuri, digipiltide ja digiretsepti projektide kohta, avaldada arvamust ja teha ettepanekuid.