Saadeti välja DP ja DR PKD-d

Täna saatis Sotsiaalministeerium Euroopa Liidu Struktuurifondidest rahastatavate e-tervise projektide raames digipiltide arhiivi infosüsteemi ja digiregistratuuri infosüsteemi loomise hangetel kvalifitseerunud taotlejatele pakkumise kutse dokumendid.

Digipiltide ja digiregistratuuri hanked kuulutati välja 29. novembril 2005. a. Mõlemale hankele laekusid taotlused seitsmelt ettevõttelt, kelle seast valiti partnerid käesoleva aasta maini kestnud läbirääkimisteks. Seejärel täiendati vastavalt läbirääkimistel selgunud infole pakkumise kutse dokumenti, milles on kirjeldatud nõudmised infosüsteemide tehnilisele lahendusele ja pakkumiste vormile. Lõplike pakkumiste laekumise tähtaeg on  digiregistratuuri pakkumiste puhul 25. oktoober ja digipiltide puhul 01. november.

Digiregistratuuri projekti raames luuakse arstidele ja patsientidele läbi keskse portaali vastuvõtule ja uuringule aja broneerimise ja teenuse tellimise võimalus, mis võimaldab patsiendi mugavamat teenindamist. Patsient saab valida, muuta ja tühistada enda jaoks sobivaimat vastuvõtuaega erinevates süsteemiga liidestatavates raviasutustes. Loodav Digiregistratuuri infosüsteem ei vaheta välja hetkel meditsiiniasutustes kasutusel olevaid süsteeme.

Digipiltide projekti rakendudes on röntgeni ja muude radioloogiliste uuringute digitaalsed pildid kättesaadavad kõikidele arstidele üleriigiliselt ning see võimaldab säästa patsienti dubleerivatest uuringutest, kui ta lisauuringuid ei vaja.

Paralleelselt arendab Sotsiaalministeerium välja digitaalse terviseloo ja digiretsepti e-teenust, mis parandavad terviseinfo kättesaadavust arstidele ja säästavad arsti ja apteekri aega, vähendavad retseptides esinevaid vigu ning võimaldavad patsiendi tõhusamat nõustamist. Nelja projekti finantseeritakse Euroopa Liidus Struktuurifondidest 36 miljoni krooni ulatuses ning nende lõpptähtaeg on 31. august 2008.a.