E-tervise konverentside ettekanded

 16.-23. augustini toimus Tallinnas, Tartus ja Pärnus kolm regionaalset konverentsi, kus tutvustati E-tervise infosüsteemi põhimõtteid ning räägiti e-tervise seaduse loomisest ja ajakavast. Ettekannetega Digitaalse terviseloo infosüsteemi kasutamise eetika aspektist tervishoiutöötajatele esinesid Margit Sutrop, Andres Soosaar ja Arvo Tikk. Tallinnas ja Tartus toimuval konverentsil rääkis andmekaitse teemal õigusspetsialist Eneken Tikk. E-tervise seaduse teese, millega muuhulgas sätestatakse reeglid patsiendiandmete kasutamiseks Digitaalses terviseloos, tutvustas seaduseelnõu ettevalmistaja Ants Nõmper advokaadibüroost Raidla ja Partnerid.

Esinejate loal avaldame siinkohal konverentsidel peetud ettekannete slaidid:

Konverentsi avasõnad Ivi Normet, Sotsiaalministeeriumi tervishoiu asekantsler

E-tervise õigusruum – üldine eesmärk ja olulisemad regulatsioonid arstile   Ants Nõmper, Advokaadibüroo Raidla ja Partnerid advokaat

Digitaalse terviseloo infosüsteemiga seonduvad eetilised probleemid  Margit Sutrop, TÜ Eetikakeskuse juhataja

Digitaalse terviseloo infosüsteemiga seonduvad eetilised probleemid  Andres Soosaar, TÜ meditsiiniteooria ja eetika dotsent

Digitaalse terviseloo infosüsteemiga seonduvad eetilised probleemid  Arvo Tikk, TÜ emeriitprofessor

Digitaalse terviseloo infosüsteemiga seonduvad isikuandmete kaitse küsimused Eneken Tikk, OÜ DLL jurist