DL IT-hanke võitis Hewlett-Packard

Digitaalse terviseloo tehnilise lahenduse teostaja leidmiseks korraldatud riigihanke võitis OÜ Hewlett-Packard Eesti filiaali, AS Microlink Eesti ja AS Icefire ühispakkumine.

Eesti E-tervise SA juhatuse liikme Agu Kivimägi sõnul on pakkujaks osutunud Hewlett-Packard loonud sarnase meditsiini-infosüsteemi Leedus ja saab sealset positiivset kogemust kasutada ka Eestis digitaalse terviseloo tegemisel.

Läbirääkimised lepingu sõlmimiseks sotsiaalministeeriumi ja hankepartneri vahel algavad lähiajal, allkirjastamiseni tahetakse jõuda augustiks. Süsteemi analüüsi ja projekteerimisega alustatakse käesoleva aasta septembris. Digitaalne terviselugu võetakse kasutusele 2008. aasta juunis.

Kivimägi sõnul on nõuded digitaalse terviseloo tehnilisele lahendusele väga ranged – süsteemi looja peab tagama andmete käideldavus- ja turvataseme, mis on võrreldav pankadega. „Muuhulgas korraldab teostaja tervishoiutöötajate koolituse ning loob patsientidele portaali oma andmete vaatamiseks ja andmekasutuse jälgimiseks.”, lisas Kivimägi.

Sotsiaalministeerium tahab välja arendada neli üleriigilist e-tervise teenust: digitaalne terviselugu, e-retsept, digiregistratuur ja digipilt. Teenuste loomist rahastatakse Euroopa Liidu Struktuurifondidest 36 miljoni krooni ulatuses.

Digitaalne terviselugu võimaldab arstil kiiremini patsiendi kohta käivat infot kätte saada. Digilugu peaks toimima hakkama 2008. aasta lõpus, teised projektid käivituvad varem ja liidetakse terviseloo süsteemiga. Esimene digiretsept on kavas väljastada 2007. aastal.

Toetudes Ameerika Ühendriikides läbiviidud ja Eesti oludele vastavaks kohandatud uuringutele, aitaks terviseandmete digitaliseerimine Eestis päästa aastas vähemalt 12 inimelu rohkem. Ravivigade arv väheneks hinnanguliselt 600 võrra. Samuti väheneksid patsiendile mittesobivate ravimite välja kirjutamise tõttu saadud tervisekahjustused.

Digilugu võimaldab säästa arstide aega dubleerivate andmesisestuste arvelt - kui üks arst on andmed juba sisestanud, siis ei pea teine arst seda uuesti tegema. Tänu sellele saab süsteemist tunduvalt kiiremini kätte erinevad tõendid, saatekirjad ja aruanded.