DL IT-standardid töötab välja AS Webmedia

Sotsiaalministeerium sõlmis 15.06.2006 riigihanke „Digitaalse terviseloo infosüsteemi loomiseks meditsiinidokumentide IT standardite väljatöötamine“ raames edukaks pakkujaks osutunud AS Webmedia’ga lepingu.

AS Webmedia töötab välja ühtse digitaalse vormi ja publitseerimispõhimõtted praegu paberkujul täidetavatele dokumentidele, mis Digitaalse terviseloo infosüsteemi ja tervishoiuasutuste vahel liikuma hakkavad. Ühtlasi osaleb lepingupartner määruse  „Tervishoiuteenuste osutamist tõendavate dokumentide loetelu ja vormid ning tervishoiuteenuste dokumenteerimise kord“ muutmise töös ning Digitaalse terviseloo infosüsteemi andmevahetusel kasutusele võetava rahvusvahelise standardi HL7 v3 tutvustamisel.