Tiigrihüpe Eesti tervishoius

11.05.2006 toimus SA Tartu Ülikooli Kliinikumi aastapäevale pühendatud konverents „Tiigrihüpe Eesti tervishoius”, kus käsitleti nõudeid tervishoiuandmete kaitsele, vaadeldi tänaseks juba realiseerunud lahendusi ning arutati tulevikuvõimalusi. E-tervishoiule esitatavaist ootustest-lootustest rääkis oma ettekandes Sotsiaalministeeriumi tervise info ja analüüsiosakonna juhataja Kaja Kuivjõgi ning Digitaalse terviseloo hetkeseisust andis ülevaate Agu Kivimägi Eesti E-tervise SA-st.

Eesti E-Tervise Sihtasutuse juhatuse esimehe Agu Kivimägi ettekanne Kui kaugel on Digilugu?

Sotsiaalministeeriumi terviseinfo ja analüüsi osakonna juhataja Kaja Kuivjõgi ettekanne Kelle huvides hakkab tööle e-tervishoid

Videosalvestistega saab tutvuda aadressil http://tartu.ester.ee.