Meditsiinidokumentide määruse ümarlaud

7. veebruaril 2006. toimus meditsiinidokumentide määruse eelnõu töörühmade ümarlaud.

Ümarlaua eesmärgiks on, et erinevad osapooled seoses meditsiinidokumentidega, mis Digitaalse Terviseloo projekti raames peaksid muutuma digitaalseks, saaksid aru oma rollist ja ülesannetest ehk siis üldistatult: mida me teeme, kes mida teeb ja mis tähtaegadega. Nii selle, kui ka järgnevate ümarlaudade eesmärgiks on protsesside ja konkreetsete tegevuste sünkroniseerimine.Töörühmade töö tulemusena antakse sisend nii IT-sse (Digitaalse terviseloo projekti) kui ka õigusruumi täiendamise projekti.