Terviseandmete kaitse foorum

Koostöös Eesti E-tervise Sihtasutuse, Andmekaitse Inspektsiooni ja Terviseametiga on loodud terviseandmete kaitse foorum. Selle veebifoorumi eesmärgiks on kajastada terviseandmete ja andmekaitsega seotud aktuaalseid teemasid ning suurendada seeläbi inimeste teadlikkust. Foorum asub aadressil:
https://www.terviseandmetekaitse.ee/ ja praktilised juhised foorumi kasutamiseks leiate „hea tava” rubriigist.

Oodatud on kõik tähelepanekud ja märkused, mis aitavad foorumit veelgi kasutajasõbralikumaks muuta.