E-tervise Sihtasutus ja Haiglate Liit sõlmisid koostöölepingu

Eesti E-tervise Sihtasutus ja Eesti Haiglate Liit sõlmisid täna, 2. aprillil koostöömemorandumi. E-tervise Sihtasutuse juhi Raul Milli ja Haiglate Liidu juhi Urmas Sule allkirjastatud memorandumis lepitakse kokku valdkonnad, mille osas tehakse koostööd ning töötatakse välja ühised põhimõtted nende valdkondade arendamisel.

Memorandumi eesmärgiks on muu hulgas parandada koordineeritust e-tervise arenduste osas, samuti hinnata uute lahenduste võimalikku efektiivsust ja arendamise kogukulusid.

Osapooled leppisid kokku koostöö tegemise järgmistes valdkondades:

1. Eksperthinnangu andmine arendustellimustele, mis on esitatud Eesti E-tervise Sihtasutusele.

2. Eksperthinnangu andmine Eesti E-tervise Sihtasutuse Arenduskomitee poolt kinnitatud ärilisele lähteülesandele teostatavusanalüüsi läbiviimise käigus.

3. Haiglate infosüsteemides tehtavate muudatuste lülitamine arendusprojekti visioonidokumenti.