Tartu kiirabi läks üle e-kiirabile

Alates 1. aprillist 2015 läks Tartu Kiirabi esimesena Eestis täielikult üle e-kiirabi süsteemile. Tartu Kiirabi koosseisu kuulub 26 kiirabibrigaadi ja ta osutab haiglaeelset erakorralist meditsiiniabi Jõgeva-, Järva-, Põlva-, Tartu-, Viljandi- ja Valga maakonnas.

Tartu Kiirabi on olnud eesrinnas mitmete elektroonsete lahenduste rakendamisel, sh. kiirabiautode positsioneerimisteenusega. E-tervise Sihtasutuse arendatav mitme osapoole koostöös valminud e-kiirabi lahendus ühendab häirekeskuse, tervise infosüsteemi, kiirabiauto ning haigla erakorralise meditsiini osakonna ühtsesse infovahetussüsteemi.

Esmane, häirekeskusest saadetav informatsioon lisatakse kiirabikaardile, mis eeltäidetuna on kättesaadav kiirabiarstil tahvelarvutis. Lisaks on kiirabi brigaadijuhil kodaniku isikukoodi teades võimalik pärida andmeid rahvastiku registrist. Samuti kodaniku kohta raviasutuste poolt tervise infosüsteemi edastatud aegkriitilisi andmeid ja meditsiinidokumente. Kiirabi lisab infosüsteemidest laekunud infoga eeltäidetud kaardile konkreetse sündmusega seotud patsiendi andmed, mis omakorda edastatakse tervise infosüsteemi.

Tervise infosüsteemis olev info on kättesaadav erakorralise meditsiini osakonna arstile, perearstile ja erialaarstile. Lisaks kiirabikaardi koostamisele on kiirabiasutustel võimalik koostatud kiirabikaartide põhjal oma tööd analüüsida ja anda tagasisidet kiirabi brigaadijuhile.
Kodanikule muutuvad tema kohta koostatud kiirabikaardid kättesaadavaks läbi patsiendiportaali www.digilugu.ee.