1. aprillist väljastatakse vaid digitaalseid tervisetõendeid

Alates 1. aprillist hakatakse väljastama mootorsõiduki lubade saamiseks või uuendamiseks vaid digitaalseid ehk e-tervisetõendeid. Tervisetõend on dokument, mis tõendab tervisetõendi taotleja terviseseisundi vastavust soovitud kasutusala tervisenõuetele. Mootorsõidukijuhi tervisetõendi väljastamise õigus on perearstil, töötervishoiuarstil ja liiklusmeditsiini komisjonil.

Tervisetõendi taotlemiseks on vaja täita patsiendiportaalis tervisedeklaratsioon. Selleks on vaja siseneda ID-kaardi või mobiil-IDga patsiendiportaali, mis asub aadressil: www.digilugu.ee. Tervisedeklaratsioon tuleb digiallkirjastada ja see kehtib 30 päeva.

Tervisetõendi väljastaja tutvub tervisetõendi taotleja poolt täidetud tervisedeklaratsiooniga, viib läbi tervisekontrolli, teostab vajalikud lisauuringud ning saadab tulemused ja tervisetõendi otsuse(d) tervise infosüsteemi.Sealt laekuvad andmed automaatselt Maanteeameti liiklusregistrisse. Tervisedeklaratsiooni on võimalik täita ka paberkandjal, mille täitmiseks vajaliku vormi leiab Riigi Teatajast: tervisedeklaratsiooni vorm printimiseks (pdf) ja E-tervise Sihtasutuse kodulehelt: tervisetõendist ja tervisedeklaratsioonist või tervisekontrolli teostaja juurest registratuurist.

Tervisetõendit on tervisekontrolli tegijal objektiivsetel põhjustel (nt kui infosüsteemide töö on häiritud) võimalik väljastada ka paberkandjal, kuid hiljem tuleb see siiski digiteerida.

Lisainfo tervisetõendi ja –deklaratsiooni kohta asub Eesti E-tervise Sihtasutuse kodulehel: tervisetõendist ja tervisedeklaratsioonist