Šotimaal räägiti e-tervisest

Šotimaal Glasqow’s 25.-26. veebruaril 2015 toimunud e-tervise teemalisel konverentsil käsitleti võimalusi ja väljakutseid arendamaks e-tervise teenuseid tervishoiu kvaliteedi parandamisel. Aktuaalsete teemadena räägiti ka paremast terviseandmete kättesaadavaks tegemisest patsiendile.

Tänasel konverentsil nähti võimalike koostöösuundadena patsientide paremat kaasamist raviprotsessi ja Eesti eduka kogemuse kasutamist patsiendile tema raviandmete kättesaadavaks tegemisel. Samuti Šoti näitel edukalt toimivate telemeditsiiniteenuste välja arendamist. Ettekandega esines Eesti E-tervise Sihtasutuse juht Raul Mill

Šoti terviseminister Alex Neil külastas Eestit 2013. aasta oktoobris ja ühtlasi Eesti E-tervise Sihtasutust. Alex Neil tutvus tookord Eesti e-tervise lahendustega ja avaldas lootust, et riikide vahel tekib tulevikus sellealane koostöö.