Vähi sõeluuringute register

Selle aasta jaanuarist on loodud uus riiklik tervishoiu register - Vähi sõeluuringute register (VSR). Sellesse kogutakse andmeid rinna- ja emakakaelavähi sõeluuringu programmide käigus tehtud uuringu tulemuste ja ravi kohta digitaalselt tervise infosüsteemi vahendusel.

Sõeluuring on meetod teatud tüüpi haiguse avastamiseks inimestel, kes ise ei ole selle haiguse kaebuste ega sümptomitega arsti poole pöördunud. Vähi sõeluuringute eesmärk on vähi ennetamine ja varajane avastamine. Mida varem vähk avastatakse, seda paremad võimalused on selle raviks. Varajane avastamine tagab patsiendi paremad ravitulemused, vähenevad ravikulud ja paraneb elukvaliteet.

Rinnavähk on levinuim pahaloomuline kasvaja Eesti naiste seas. Keskmiselt avastatakse igal aastal Eestis 600 uut juhtu, millest ligi veerand on kaugele arenenud staadiumis (siirded teistes kehaosades). 2011. aastal suri Eestis rinnavähki 253 ja 2012. aastal 264 naist. Rinnavähiga naiste viie aasta elulemus on Eestis ligi 75%.

Eestis alustati rinnavähi sõeluuringutega üle-eestiliselt 2003. aastal. Rinnavähi sõeluuringule kutsutakse ravikindlustusega naisi vanuses 50–62 aastat (kaheaastase intervalliga, kui eelmine mammogramm on olnud korras).

Emakakaelavähk kuulub naistel kümne sagedamini esineva surmapõhjuse hulka ning on Eestis günekoloogilistest pahaloomulistest kasvajatest tingitud surmapõhjuste seas teisel kohal. Igal aastal diagnoositakse Eestis 150–170 uut juhtu. 2011. aastal suri Eestis emakakaelavähki 77 ja 2012. aastal 72 naist. Emakakaelavähihaigete viie aasta elulemus on Eestis ligi 70%.

Eestis alustati emakakaelavähi sõeluuringutega üleriigiliselt 2006. aastal. Emakakaelavähi sõeluuringule kutsutakse ravikindlustusega naisi vanuses 30–55 aastat (viieaastase intervalliga, kui eelmine PAP-test on olnud korras).

Registri loomine aitab kaasa tervishoiupoliitika kujundamisele teadus- ja uurimistööde alusel ning annab võimaluse paremini planeerida ressursse. Samuti annab järjepidev analüüs tõendusmaterjale programmide tõhustamiseks. Pikemas perspektiivis aitab sõeluuringute efektiivne korraldamine ja vähi varajane avastamine vähendada haigestumist ja suremust emakakaelavähki või rinnavähki.

Sõeluuringule kutsutud isikutele luuakse lisaks posti teel saadetavatele kutsetele ka tervise infosüsteemis digitaalsed kutsed, mida inimene saab näha patsiendiportaalis (www.digilugu.ee). Nii posti teel saadetavas kutses kui ka digitaalsel kutsel on toodud asutuste kontaktid, kuhu kutsutud saavad sõeluuringuks pöörduda.

Emakakaela- ja rinnavähi patsiendi infolehed leiate järgmistelt linkidelt:

Eestikeelne: Emakakaelavähi sõeluuring (pdf)

Venekeelne: шейка матки 2015 (pdf)

Eestikeelne: Rinnanäärme sõeluuring (pdf)

Venekeelne: Рак груди 2015 (pdf)

9. jaanuaril saadeti tervishoiu teenuste osutajatele teade, et 2015. aasta jaanuaris käivitub vähi sõeluuringute register. Registri abil soovitakse parandada sõeluuringute kvaliteeti, tõhususe hindamist ja vähi varajast avastamist. Ühtlasi luuakse võimalus epidemioloogiliseks uurimistööks. Asutatav register on digitaalne register, millesse andmete edastamine käib tervise infosüsteemi vahendusel ja mis suhtleb teiste riiklike andmekogudega (rahvastikuregister, surma põhjuste register, vähiregister, Eesti Haigekassa andmebaas) X-tee andmevahetuskihi kaudu.

Sellest tulenevalt on oluline, et esitatavad andmed vastaksid saadetava dokumendi standardi versioonile (sh Eesti Haigekassa koodid asuks selleks ettenähtud andmeväljadel). Õigeaegselt ja korrektselt esitatud andmed tagavad registri toimimise, väldivad liigset käsitööd ja võimaldavad patsientidele paremat ravi ja ravitulemusi.