Kiirabiasutused alustasid E-kiirabi piloteerimisega

Tallinna kiirabiasutused alustasid e-kiirabi teenuse piloteerimisega. Tallinna kiirabi kaks brigaadi alustasid e-kiirabi teenuse piloteerimisega eelmise aasta lõpus. Täna, neljapäeval alustas e-kiirabi teenuse piloteerimisega Põhja-Eesti Regionaalhaigla kiirabibrigaad. Kui seni toimetasid kiirabibrigaadid paberi ja pastakaga siis sellest aastast lähevad nad järkjärgult üle andmete sisestamisele tahvelarvutitesse ja elektroonilisele infovahetusele.

E-tervise Sihtasutuse arendatav e-kiirabi lahendus ühendab häirekeskuse, tervise infosüsteemi, kiirabiauto, ning haigla erakorralise meditsiini osakonna ühtsesse infovahetussüsteemi.

Esmane, häirekeskusest saadetav informatsioon lisatakse kiirabikaardile, mis eeltäidetuna on kättesaadav kiirabiarstil tahvelarvutis. Lisaks on kiirabi brigaadijuhil kodaniku isikukoodi teades võimalik pärida andmeid rahvastiku registrist. Samuti kodaniku kohta raviasutuste poolt tervise infosüsteemi edastatud meditsiinidokumente. Kiirabi lisab infosüsteemidest laekunud infoga eeltäidetud kaardile konkreetse sündmusega seotud patsiendi andmed, mis omakorda edastatakse tervise infosüsteemi.

Tervise infosüsteemis olev info on kättesaadav erakorralise meditsiini osakonna arstile, perearstile ja erialaarstile. Lisaks kiirabikaardi koostamisele on kiirabiasutustel võimalik koostatud kiirabikaartide põhjal oma tööd analüüsida ja anda tagasisidet kiirabi brigaadijuhile.

Kodanikule muutuvad tema kohta koostatud kiirabikaardid kättesaadavaks läbi patsiendiportaali www.digilugu.ee.