Esitatud on üle 4000 e-tervisetõendi

Selle aasta alguse seisuga on esitatud 4239 e-tervisetõendit. Tervisedeklaratsioone on esitatud 3124. Seega on 1115 ehk 26% tervisedeklaratsioonidest täidetud veel paberil.

Alates juulist 2014 on võimalik mootorsõiduki juhtimisõiguse omamiseks või väikelaeva juhtimiseks vajalik tervisetõend esitada digitaalselt. Selle aasta aprillist tuleb tervisetõend esitada vaid digitaalselt.

Tervisetõend on dokument, millega tõendatakse taotleja tervislik seisund. Tervisetõendi väljastab tervishoiuteenuse osutaja. Mootorsõidukijuhi tervisetõendi väljastamise õigus on vastavalt tervishoiuteenuste osutamise seadusele perearstil, töötervishoiuarstil ja liiklusmeditsiini komisjonil. Tervisetõend on aluseks juhilubade saamiseks.

Tervisedeklaratsioon on tervisetõendi taotleja poolt vastava küsimustiku alusel enda terviseseisundi kohta esitatud info. Deklaratsioon täidetakse elektroonselt patsiendiportaalis www.digilugu.ee. Tervisedeklaratsioon on kohustuslikuks eelduseks tervisetõendite saamisel.