Tallinnas peavad nõu e-tervise eksperdid

27. novembril kell 10-15 leiab Tallinna Lauluväljaku klaassaalis aset SNOMED CT ja openEHR teemaline seminar, kus tutvustatakse süstematiseeritud meditsiiniterminoloogiat SNOMED CT ja platvormi openEHR, mida kasutatakse paindlike e-tervise süsteemide arendamiseks. Seminari juhatab E-tervise Sihtasutuse juht Raul Mill.

Seminar keskendub tervishoiuteenuste kvaliteedi parandamise võimalustele tervist ja ravi puudutavate andmete kogumisel ja edastamisel.

Seminaril esinevad Euroopas hinnatud SNOMED CT ja openEHR-i eksperdid:

Anna Adelof organisatsioonist IHTSDO – (International Health Terminology Standards Development Organisation ), mis on meditsiiniterminoloogia SNOMED CT ametlik esindaja maailmas;

Anabela Santos Portugalist, räägib SNOMED CT rakendamisest oma riigi allergia andmete kogumise näitel;

Thomas Beale, ettevõttest Ocean Informatics, kes on tihedalt olnud seotud openEHRi arendamisega.

Lisaks teoreetilisele osale tutvustavad esinejad ka seniseid kasutusel olevaid praktikaid.

Seminari teises pooles toimuvad Eesti ekspertide osavõtul töötoad, mille raames arutletakse SNOMED CT ja openEHR-i rakendamise võimaluste üle Eestis.

Eesti E-tervise Sihtasutus on SNOMED CT katusorganisatsiooni IHTSDO liige alates 2010. aastast. Lisainfo aadressil http://www.ihtsdo.org/