Raul Mill kohtus Hollandis tervishoiu ekspertidega

E-tervise Sihtasutuse juht Raul Mill kohtus Hollandis Amsterdamis sealsete tervishoiu ja e-teenuste ekspertidega. Kohtumisel arutati e-tervise ees seisvaid ülesandeid ja saavutatut Eestis ning Hollandis.

Kokkusaamisel osalenud Hollandi esindajad leidsid, et Eesti on saavutanud e-tervise osas märkimisväärset edu tänu osapoolte heale kaasamisele ja varasele konsensuse leidmisele osapooltega. Samuti peeti väga oluliseks riigi toetavat ja keskset koordineerivat rolli läbi seadusloome, mille kohaselt on raviandmete omanikuks patsient. See võimaldab muuta raviandmed patsiendile hõlpsasti kättesaadavaks ja luua e-tervise lahendusi nii arstidele kui patsientidele. Väga oluliseks peeti ka nn. OptOut süsteemi, mille kohaselt on patsiendi raviandmed vaikimisi avatud ja soovi korral on patsiendil võimalus neid sulgeda.

Hollandist pärit Euroopa Komisjoni asepresident Neelie Kroes on Eesti e-tervise arendamist tõstnud eeskujuna esile mitmetel kohtumistel.