Tervisetõendit ja –deklaratsiooni saab esitada digitaalselt

Alates juulist 2014 on võimalik mootorsõiduki juhtimisõiguse omamiseks või väikelaeva juhtimiseks vajalikku tervisetõendit saada ja Maanteeametile esitada digitaalselt.

Vastavalt muudatusele tervishoiuteenuse korraldamise seaduses muutub tervisetõendite koostamine ja edastamine tervise infosüsteemi põhiseks. Tervisekontrolli teostajad hakkavad tervisetõendeid koostama elektrooniliselt ning need liiguvad tervise infosüsteemi kaudu otse Maanteeametile.

Esialgu on tegemist pilootprojektiga, mis kestab kuni tervishoiuteenuse korraldamise seaduse ja liiklusseaduse jõustumiseni. Seaduse eelnõu jõustumise protsessis saab ülevaate Riigikogu kodulehelt.

Mootorsõidukijuhi (sh nii I kui II grupi mootorsõidukijuhi) tervisetõendi väljastamise õigus hakkab vastavalt liiklusseaduse muudatusele olema perearstil, töötervishoiuarstil ja liiklusmeditsiini komisjonil. St, et tervisetõendi taotleja võib tervisetõendi saamiseks pöörduda ükskõik millise vastavat õigust omava tervishoiutöötaja poole ja ei ole enam kohustust läbida eraldi liiklusmeditsiini komisjoni kontrolli.

Tervisetõendi taotlemiseks tuleb eelnevalt oma terviseseisundi hindamiseks elektrooniliselt täita tervisedeklaratsioon patsiendiportaalis.

Inimesel on võimalus osaleda tervisetõendi taotlemise piloteerimisel, andes selleks oma nõusoleku. Nõusoleku annab inimene täites ja digiallkirjastades tervisedeklaratsiooni, mis sisaldab delikaatseid terviseandmed. Kui inimese perearst osaleb piloteerimisel, liigub tervisetõend vastavalt liiklusseaduse § 102 lg 4  automaatselt Manteeametisse. Uuri piloteerimisel osalemise kohta infot oma perearstilt.

Tervishoiuteenuse osutajatel tekib kohustus järgida ühtset tervisetõendite väljastamise protseduuri, mis tagab tervisekontrollide tegemise ja tervisetõendite väljastamise kontrollituma ja läbipaistvuse isiku enda ja teiste tervishoiuteenuse osutajate jaoks.

Olulisemad muudatused tõendite süsteemi mõistes, mis rakenduvad tervishoiuteenuse korraldamise seaduse ja liiklusseadusega:

Tervisetõenditest ja nende väljastamise protsessist saab lähemalt lugeda siit.

Lisainfo Maanteeameti kodulehel.

Korduma kippuvad küsimused tervisetõendi kohta leiad siit.