Tervisetõendit ja –deklaratsiooni saab esitada digitaalselt

Alates juulist 2014 on võimalik mootorsõiduki juhtimisõiguse omamiseks või väikelaeva juhtimiseks vajalikku tervisetõendit saada ja Maanteeametile esitada digitaalselt.

Vastavalt muudatusele tervishoiuteenuse korraldamise seaduses muutub tervisetõendite koostamine ja edastamine tervise infosüsteemi põhiseks. Tervisekontrolli teostajad hakkavad tervisetõendeid koostama elektrooniliselt ning need liiguvad tervise infosüsteemi kaudu otse Maanteeametile.

Esialgu on tegemist pilootprojektiga, mis kestab kuni tervishoiuteenuse korraldamise seaduse ja liiklusseaduse jõustumiseni. Seaduse eelnõu jõustumise protsessis saab ülevaate Riigikogu kodulehelt.

Mootorsõidukijuhi (sh nii I kui II grupi mootorsõidukijuhi) tervisetõendi väljastamise õigus hakkab vastavalt liiklusseaduse muudatusele olema perearstil, töötervishoiuarstil ja liiklusmeditsiini komisjonil. St, et tervisetõendi taotleja võib tervisetõendi saamiseks pöörduda ükskõik millise vastavat õigust omava tervishoiutöötaja poole ja ei ole enam kohustust läbida eraldi liiklusmeditsiini komisjoni kontrolli.

Tervisetõendi taotlemiseks tuleb eelnevalt oma terviseseisundi hindamiseks elektrooniliselt täita tervisedeklaratsioon patsiendiportaalis.

Inimesel on võimalus osaleda tervisetõendi taotlemise piloteerimisel, andes selleks oma nõusoleku. Nõusoleku annab inimene täites ja digiallkirjastades tervisedeklaratsiooni, mis sisaldab delikaatseid terviseandmed. Kui inimese perearst osaleb piloteerimisel, liigub tervisetõend vastavalt liiklusseaduse § 102 lg 4  automaatselt Manteeametisse. Uuri piloteerimisel osalemise kohta infot oma perearstilt.

Tervishoiuteenuse osutajatel tekib kohustus järgida ühtset tervisetõendite väljastamise protseduuri, mis tagab tervisekontrollide tegemise ja tervisetõendite väljastamise kontrollituma ja läbipaistvuse isiku enda ja teiste tervishoiuteenuse osutajate jaoks.

Olulisemad muudatused tõendite süsteemi mõistes, mis rakenduvad tervishoiuteenuse korraldamise seaduse ja liiklusseadusega:

 • Tervisetõendite  projekti tulemusel muutub tervisetõendite koostamine ja edastamine tervise infosüsteemi põhiseks.
 • Tervisedeklaratsiooni on võimalik täita kas eesti, vene või inglise keeles.
 • Tervisedeklaratsiooni saab täita elektrooniliselt patsiendiportaalis või paberil enne arsti vastuvõtule minekut.
 • Tervisetõend koostatakse elektrooniliselt, erandjuhul võib tervisetõendi ajutiselt väljastada ka paberkandjal.  Paberkandjal koostatud tervisetõend tuleb mõistliku aja jooksul digiteerida.
 • Iga tervisetõendi väljastamise aluseks on kindlate uuringute tegemine tervisetõendi taotlejale.
 • Portsessis ei muudetud senised nõuded terviseseisundi osas karmimaks, vaid tehakse teatud uuringud kohustuslikuks (sh veresuhkur, vererõhk, nägemine jm)
 • Tervisetõendi väljastamisel hinnatakse kindlaid suhtelisi ja absoluutseid meditsiinilise vastunäidustusi.
 • Tervisetõendi väljastajale on mugavusteenusena abiks tervise infosüsteemi funktsionaalsus, mis kuvab juba varasemalt diagnoositud vastunäidustused ja varasemalt tehtud ning kehtivad terviseuuringud.
 • Tervisetõendite väljastajate ring laieneb. Lisaks perearstidele saavad Maanteeametile minevaid tõendeid väljastada ka nt töötervishoiuarstid.
 • Muudatuse tulemusena ei ole ühelgi juhul kohustust läbida eraldi liiklusmeditsiini komisjoni kontrolli. Maanteeamet leidis, et kuna uus protsess on piisavalt selge ja läbipaistev, suudavad ka teised tervisetõendi väljastajad anda sama adekvaatse hinnangu isiku terviseseisundile kui liiklusmeditsiini komisjon.
 • Tervisetõendi taotlejale muutub tõendi väljastamise protsess läbipaistvamaks, kontrollitavamaks ja kiiremaks. Tervisetõendi taotleja ei pea elektroonse edastamise korral lõppadressaadile enam terviseõendit ise viima.

Tervisetõenditest ja nende väljastamise protsessist saab lähemalt lugeda siit.

Lisainfo Maanteeameti kodulehel.

Korduma kippuvad küsimused tervisetõendi kohta leiad siit.