Brüsselis räägiti m-teenustest

Brüsselis täna toimunud Euroopa Komisjoni ja ePractice poolt korraldataval m-valitsuse teemalisel töörühmal arutati, miks ja kuidas peaks e-riigi teenused edasi arenema m-teenusteks.

Eesti e-riigi teenuste edasiarendustest rääkinud Eesti E-tervise Sihtasutuse juht Raul Mill ütles, et Eestil on tänu x-tee lahendusele olemas suur hulk e-teenuseid, mida juba praegu saab kasutada ka mobiili vahendusel. “Kindlasti ei seisne m-teenus üksnes e-teenuse dubleerimises või edasiarendamises, kuid samas ei ole praegu päris ühtset seisukohta välja kujunenud, kus läheb piir m- ja e-teenuste vahel. Mobiil on igapäevastes toimingutes asendamas mitmeid teisi elektroonseid seadmeid, nagu näiteks arvutit, id-kaarti, fotoaparaati, muusikakeskust jne, sest mobiil on inimesega igal pool kaasas ja teenused seetõttu lihtsalt kasutatavad,“ sõnas ta.

Mill märkis ettekandes, et teavitused mobiili kaudu on operatiivsemad ja teenuste koondamine ühte seadmesse on kasutajale kindlasti mugavam ning sageli odavam, kui mitut eraldi seadet kaasas kanda. Samas tuleb arvestada ka ohtudega, mis kaasnevad m-teenustega. Ta tõi näiteks, et mobiilseadet on suhteliselt kerge varastada, funktsioonide lisandumine on suurendanud mobiilseadmete energiatarvet, mis väljendub sagedasemas laadimisvajaduses ja seadme enda kaalu ning mõõtmete suurenemises. „Mobiiliteenuste osakaal on siiski kindlasti tõusev trend nii avalike kui kommertsteenuste kättesaadavamaks muutmisel,“ tõdes ta.