E-tervis osutab Göteborgis x-tee kasulikkusele

Eesti E-tervise Sihtasutuse juht Raul Mill ütles täna Rootsis Göteborgis toimuval Põhjamaade e-tervise konverentsil Vitalis 2014, et e-tervise kiire arengu üheks põhjuseks Eestis on andmevahetuskeskkond x-tee, mis võimaldab turvaliselt vahetada informatsiooni üle riigi, nii era- kui avaliku sektori institutsioonidel sõltumata tark- ja riistvarast.

Oma ettekandes, mis keskendus e-tervise teenuste edasisele arendamisele ning koostööle teiste riikidega tõi Mill esile Eesti x-tee teenused ja turvalise andmete vahetamise lahenduse, mis võimaldab ka laiemat riikidevahelist koostööd. Nii on näiteks tulevikus kavas välja arendada andmevahetus Soome ja Eesti vahel, kui Soome võtab kasutusele x-tee standardi.

Ta tõstatas oma sõnavõtus ka probleemid, mis seisavad nii Eesti kui teiste e-tervist arendavate riikide ees lähiaastatel. Millised on need institutsioonid, kes vastutavad tervishoiusektori juhtimise eest, milliseid andmeid ja standardeid me vajame praegu aga ka mõne aasta pärast? Kes peaksid olema nende andmete kasutajad, millisel otstarbel seda teha ning kes vastutavad? Samuti on tähtis, milline on e-tervise tegelik väärtus ning kuidas see arendab personaalset meditsiini ning aitab kulusid kokku hoida.

Mill märkis ka, et tervishoiu sektori head koostööd ja tervishoiutöötajate panustamist e-tervisesse ei saa kuidagi alahinnata selle süsteemi jõudmisel praegusele tasemele.

Konverentsil arutatakse veel patsientide andmete kättesaadavuse ja turvalisuse, e-tervise IT-alaste lahenduste ning tervishoiuteenuste osutajate koostöö üle.
Vitalis 2014 on Põhjamaade suurim e-tervise alane konverents, kuhu on kogunenud piirkonna ja Euroopa riikide tervishoiu valdkonna esindajad, poliitikud, majandusinimesed ning eksperdid. Konverentsi raames eksponeeritakse ka uuemaid e-tervise alaseid tooteid ja teenuseid.

Täpsem info konverentsi kohta asub aadressil: http://www.vitalis.nu/en/conference/conference/