Prantsusmaal arutletakse tervise IT-alaste lahenduste üle

Prantsusmaal Nice's leiab aset Maailma Tervise IT organisatsiooni (World of Health IT – WoHIT) korraldatud tervishoiualane konverents, kus arutletakse infotehnoloogiliste võimaluste üle patsientide heaolu ja turvalisuse parandamiseks.

Sessioonil, mis käsitleb patsientide hüvanguks loodud patsiendiandmetele paremat ligipääsu, tegi Eesti esindajana ettekande E-tervise Sihtasutuse standardimise juht Pille Kink. Oma sõnavõtus "Elektrooniline patsiendi tervisekaart" keskendus ta Eesti e-tervise lahendustele ja elektroonilistele dokumentidele, sealhulgas patsiendiportaali funktsionaalsustele ning patsiendi õigustele oma andmete käsitlemisel.

Kink ütles, et Eesti patsientidel on unikaalne võimalus näha erinevate tervishoiuteenuste osutajate poolt kesksüsteemi edastatud andmeid. Kuigi praeguseks on 97%-ne andmete edastuse tase saavutatud statsionaarse ravi ehk haiglas viibimise kokkuvõtete edastamise funktsionaalsuse puhul, on tõusutrendi näitamas ka ambulatoorsete visiitide andmete edastus ja ka patsientide kasvav huvi oma andmete vastu.

Ta rõhutas, et loodud e-tervise teenused võimaldavad andmete taaskasutust ja seeläbi hoida kokku nii arsti kui ka patsiendi aega. Positiivse näitena märkis Kink sotsiaalkindlustusametile loodud püsiva töövõimetuse ja puude määramise teenust, mis võimaldab taaskasutada tervise infosüsteemi edastatud andmeid.

WoHIT on asutatud Euroopa ja muu maailma tervishoiualaste IT-lahenduste loomiseks ja elluviimiseks. See ühendab nii innovaatoreid, levitajaid kui ka rakendajaid, samuti eksperte ja poliitikuid. Täpsem info konverentsi kohta on konverentsi kodulehel