Rahvusvaheline seminar „E-tervis Eestis: hetkeolukord ja tulevik“ oli töine ja ärgitas diskussioone

Riigikogu konverentsisaalis toimus 18. märtsil rahvusvaheline seminar „E-tervis Eestis: hetkeolukord ja tulevik“, millel osalesid Euroopa e-tervise valdkonna asjatundjad, Eesti tervishoiuasutuste juhid, eksperdid ja poliitikud. Seminari korraldasid Eesti E-tervise Sihtasutus, Euroopa Tervise Telemaatika Liit (EHTEL) ja Rahvusvaheline Sotsiaalkindlustusasutuste Ühing (AIM) koostöös Riigikogu sotsiaalkomisjoniga.

Seminari avasid Eesti poolelt president Toomas Hendrik Ilves (videotervitus), Riigikogu esimees Ene Ergma, sotsiaalkomisjoni esimees Margus Tsahkna. Ettekandega esinesid Sotsiaalministeeriumi asekantsler Ivi Normet, kes andis ülevaate tervise valdkonna põhilistest väljakutsetest ning e-tervise võimalustest nende lahendamisel, Eesti Haigekassa juhatuse esimees Tanel Ross, kes käsitles e-tervise lahendusi ja võimalusi tervishoiu rahastamisel ning Majandus- ja Kommunikatsiooniministeeriumi asekantsler Taavi Kotka, kelle ettekanne keskendus Eestile kui e-riigile ning selle väljakutsetele.

Eesti E-tervise Sihtasutuse juht Raul Mill rääkis seminaril riiklikest e-tervise lahendustest, TÜ Kliinikumi juhatuse liige Mart Einasto e-lahendustest haiglates, perearstide seltsi juhatuse esinaine Diana Ingerainen e-konsultatsioonist esmatasandi tervishoius ja TÜ arstiteaduskonna dotsent Pille Taba e-tervisest arstide väljaõppes.

Diskussioonpaneelides, mida juhatasid Päivi Hämälainen ja Stephan Schug, toimus elav arutelu Eesti e-tervise ja e-riigi lahendustest ning nende rakendamisega kaasneda võivatest riskidest ja saadavast kasust erinevatele osapooltele.

EHTEL on 1999. aastal loodud üle-euroopaline e-tervise valdkonna huvirühmi ja olulisemaid institutsioone ühendav võrgustik, mille eesmärgiks on tervishoiuteenuste parandamine e-teenuste abil. AIM ühendab endas 27 riigi sotsiaalkindlustusega tegelevaid institutsioone.

Fotod seminarist asuvad riigikogu fotoalbumis