Toompeal toimub e-tervisele pühendatud rahvusvaheline seminar

Riigikogu konverentsisaalis leiab 18. märtsil kell 9 aset rahvusvaheline seminar „E-tervis Eestis: hetkeolukord ja tulevik“. Sellel osalevad Euroopa e-tervise valdkonna asjatundjad, Eesti tervishoiuasutuste juhid, eksperdid ja poliitikud.

Eesti poolelt avavad seminari Vabariigi President Toomas Hendrik Ilves (videotervitus), Riigikogu esimees Ene Ergma ning sotsiaalkomisjoni esimees Margus Tsahkna. Ettekandega esinevad sotsiaalminister Taavi Rõivas, kes räägib e-lahendustest tervisesektoris, haigekassa juht Tanel Ross, kes käsitleb tervishoiu rahastamist e-tervise arengul ning majandus- ja kommunikatsiooniministeeriumi asekantsler Taavi Kotka, kelle ettekanne keskendub Eestile kui e-riigile.

Eesti E-tervise Sihtasutuse juht Raul Mill räägib seminaril riiklikest e-tervise lahendustest, TÜ Kliinikumi juhatuse liige Mart Einasto e-lahendustest haiglates, perearstide seltsi juhatuse esinaine Diana Ingerainen e-konsultatsioonist esmatasandi tervishoius ja TÜ arstiteaduskonna dotsent Pille Taba e-tervisest arstide väljaõppes.

Diskussioonipaneelil arutatakse e-lahenduste üle tervise valdkonna patsiendikesksemaks muutmisel ning e-tervise edendamisest piiratud rahastamise tingimustes.

Seminari korraldavad Eesti E-tervise Sihtasutus, Euroopa Tervise Telemaatika Liit (EHTEL) ja Rahvusvaheline Sotsiaalkindlustusasutuste Ühing (AIM) koostöös Riigikogu sotsiaalkomisjoniga.

EHTEL on 1999. aastal loodud üleeuroopaline e-tervise valdkonna huvirühmi ja olulisemaid institutsioone ühendav võrgustik, mille eesmärgiks on tervishoiuteenuste parandamine e-teenuste abil. AIM ühendab endas 27 riigi sotsiaalkindlustusega tegelevaid institutsioone.