E-tervise teenuste kasutamine on tõusuteel

Selle aasta statistilised andmed näitavad, et e-tervise pakutavate teenuste populaarsus kasvab nii patsientide kui ka arstide hulgas. Patsiendid on hakanud järjest enam külastama ja kasutama patsiendiportaali ning arstid ja teised tervishoiuteenuste osutajad edastavad järjest enam andmeid digilukku ning teevad sealt ka päringuid.

Praeguseks edastab perearstidest digitaalselt andmeid 92%, samas kui eelmise aasta algul oli see protsent vaid 58. Perearstide saadetavate dokumentide hulk on aastaga kasvanud üle kolme korra. Detsembri alguse seisuga on digilugu kasutanud 8611 meditsiinitöötajat. Päringuid digilukku tehakse ühes kuus praegu üle 260 000. Näiteks 2011. aastal oli see näitaja 60 000. Digiloos on 1,18 miljoni inimese raviandmed. See arv on tõusnud kahe viimase aastaga üle 20%. Dokumente lisandub süsteemi mõnel päeval üle 15 000!

E-tervise Sihtasutuse juhi Raul Milli sõnul näitavad need andmed, et arstid on e-tervise süsteemi omaks võtnud ning sama võime täheldada ka patsientide puhul. Käesoleval aastal on suurenenud uuendatud patsiendiportaali kasutus rohkem kui poole võrra. Senise keskmise 5000 päringu asemel kuus on päringute arv tõusnud 15 000 eelmisel kuul. „See näitab, et inimeste huvi oma tervise vastu on tõusmas. Samuti on väga suur tõenäosus, et ravil käinud inimene leiab oma andmed digiloost,“ ütles Mill. Ta lisas, et digilukku saadetakse vaid lõpetatud staatusega ravidokumendid. Seega arsti juures koju jõudes ei ole mõtet kohe digilugu avada. Vastavalt seadusele peavad lõpetatud dokumendid jõudma digilukku ühe kuni viie päeva jooksul, sõltuvalt dokumendi tüübist. Dokumendi lõpetamine pärast visiiti võtab aga oma aja, sõltuvalt vajadusest oodata täiendavaid ravitulemusi või analüüse.

OECD eelmisel aastal läbi viidud uuringu kohaselt on Eesti 30 riigi seas e-tervise teenuste kättesaadavuse ja kasutatavuse osas liidrikohal.