Brüsselis arutatakse e-tervise tuleviku teemal

Brüsselis algas täna kahepäevane Euroopa Tervise Telemaatika Assotsiatsiooni (EHTEL) konverents, kus käsitletakse koostööd e-tervise vallas. Eesti E-tervise Sihtasutuse projektijuht Heli Laarmann tõi konverentsil peetud ettekandes välja, et käesoleval aastal on arstide poolt tervise infosüsteemi edastatavate tervise andmete hulk oluliselt suurenenud. "See sõltub arstide soove arvestavate kaasaegsete e-lahenduste väljaarendamisest, mis muudavad infosüsteemi arsti igapäevatööd toetavaks ja abistavaks. Heaks näiteks on siinjuures digitempli juurutamine käesoleval aastal, mis tõi hüppelise tõusu tervise infosüsteemi edastatavate dokumentide arvus," sõnas ta.

Infosüsteemi edastatud tervise andmeid näevad patsiendid riiklikust patsiendiportaalist (m.digilugu.ee). "Oma tervise andmetega kursis olevat patsienti on kergem kaasata raviprotsessi ning seeläbi ka paremaid ravitulemusi saavutada. Käesoleval aastal on suurenenud patsientide hulk, kes vaatavad enda kohta infosüsteemi edastatud tervise andmeid," lisas ta. Praeguseks on tervise infosüsteemi edastatud üle 11,8 miljoni meditsiinidokumendi ning tervise infosüsteemis on teavet rohkem kui 1,1 miljoni Eesti elaniku kohta.

Konverentsil viibiv Eesti E-tervise Sihtasutuse juht Raul Mill tõi esile, et OECD viimase uuringu järgi on Eesti 30 riigi seas e-tervise teenuste kasutatavuse ja kättesaadavuse osas esikohal. Oleme sellise positsiooni saavutanud eelkõige tänu haiglate, arstide ja õdede aktiivsele koostööle e-tervise arendamisel. „Ainult kasutajad saavad viia ühe süsteemi maailmatasemele. Tegemist on koostööle suunatud konverentsiga ja e-tervis oma olemuselt ongi eelkõige tervishoiu koostöömudel, mis aitab tõsta ravikvaliteeti läbi osapoolte tõhusama suhtluse ja üksteise mõistmise,“ tõdes ta.

Iga-aastasel EHTELi konverentsil osalevad Euroopa riikide tervishoiuvaldkonna liidrid, e-tervise spetsialistid, üleeuroopaliste projektide eestvedajad, majandus- ja valitsusväliste organisatsioonide esindajad.

Konverentsil räägitakse veel patsientide ja tervishoiteenuste osutajate online suhtlusest, terviseandmetest ning nende elektroonilisest väljastamisest patsientidele. Käsitlemist leiavad ka tervishoiu ja sotsiaalhoolduse partnerlus, säästlikkus tervishoius, terviseandmete privaatsuse ja turvalisuse teema.

Lisainfo konverentsi kohta on aadressil www.ehtel.eu