Eesti katsetab esimest piiriülest e-tervise lahendust

Eesti katsetab tehnilist lahendust, mis tõlgib Eesti patsiendi terviseloo erinevatesse Euroopa keeltesse, et meie patsientidel oleks Euroopas reisides tagatud kvaliteetne arstiabi. Eesti on üks väheseid Euroopa riike, kellel on infotehnoloogiline võimekus oma kodanikele sellise teenuse pakkumiseks.

Eesti patsiendil tekib peagi võimalus lubada Euroopa tervishoiu teenuste osutajatel tutvuda tema terviselooga. Kui Euroopa arst saab oma emakeeles ülevaate Eesti patsiendi terviseseisundist, on tal paremad võimalused määrata või jätkata juba alustatud raviskeemi.

Antud tehniline lahendus on väljatöötatud 23 Euroopa riigi ühisprogrammi EPSOS raames, mis katsetab piiriüleseid e-tervise lahendusi. Lisaks patsiendi terviseloole testitakse Euroopas ka digiretsepti ja ravimi müügiteate edastamise võimalusi. Seega võib tulevikus tekkida võimalus, et patsiendil on vabadus osta oma digiretsept välja ka mõnes teises Euroopa riigis.

Ühisprogrammi teenuseid kasutavad tervishoiutöötajad saavad juurdepääsu patsiendi päritoluriigis talletatud olulisele tõlgitud kliinilisele informatsioonile (patsiendi terviseseisundi kokkuvõttele ning digiretseptidele). See on võimalik ainult siis kui patsient on andnud selleks oma nõusoleku.

Euroopa Liidu liikmesriikides on jõutud järeldusele, et e-tervis on oluline vahend, mille abil saab tervishoiuteenuste osutamist nii patsiendile kui ka tervishoiutöötajale kvaliteetsemaks ja tõhusamaks muuta. Lisaks keelebarjäärile, mida välisriigis olles tajutakse, võib suureks probleemiks kujuneda ka meditsiiniliste dokumentide puudumine, mille tõttu on raske pakkuda ning määrata õiget ravi. See võib aga mõjuda negatiivselt ravi kvaliteedile. Piiriülesed elektroonilised tervishoiusüsteemid aitavad antud probleemi lahendamisele kaasa ning tõstavad märgatavalt ka pakutava meditsiiniabi kvaliteeti.

EPSOSe projekt sai alguse aastal 2008 ning lahenduste katsetamine algas 2012. Eestit esindavad projektis sotsiaalministeerium ja Eesti E-tervise Sihtasutus. Lisainfo on aadressil: www.epsos.eu/eesti