Haigekassa ja E-tervis panustavad koostöömemorandumiga patsiendi ravikvaliteeti

Eesti Haigekassa ja Eesti E-tervise Sihtasutus sõlmisid 28. veebruaril 2013 koostöömemorandumi tervishoiusektori e-teenuste ja andmestandardite arendamiseks. Koostöömemorandum tagab infosüsteemide parema koosvõime ja lahenduste ladusama käivitumise.

Memorandumis täpsustatakse Haigekassa ja E-tervise Sihtasutuse vahelise koostöö põhimõtteid ning ühiseid seisukohti meditsiinilise info kogumiseks ja töötlemiseks,  andmete kvaliteedi tagamiseks ning infosüsteemide ja andmekogude standardiseerimiseks.

Haigekassa ja E-tervise tänavuse aasta  olulisteks koostööprojektideks on e-konsultatsiooni võimalus arstidele, kvaliteediindikaatorid ning ravijärjekordade haldamine,  samuti patsiendiportaal. Koostöömemorandumi raames lepivad osapooled kokku iga-aastase konkreetse tegevuskava.

Eesti Haigekassa juhatuse esimees Tanel Ross rõhutas, et kvaliteetse terviseinfo kättesaadavus on üks olulisemaid tõhusa ja patsiendisõbraliku ravikindlustuse eeldusi.

„Haigekassa jaoks on väga oluline, et tervise infosüsteem oleks üha enam igapäevaselt kasutatav kõigi tervishoiusüsteemi osaliste ─ inimeste, tervishoiuteenuse pakkujate ja riiklike struktuuride jaoks,“ ütles Ross.

Ta lisas, et koostöömemorandum annab Haigekassa ja E-tervise Sihtasutuse praktilisele tegevusele kindla aluse.

Eesti E-tervise SA juhatuse liikme Raul Milli sõnul on väga tähtis, et kogutavad andmed on terviklikud, kvaliteetsed ja kasutajate vajadustele vastavad. „Koostöös Haigekassaga suudame välja töötada paremad andmestandardid ja kvaliteedireeglid, mis hõlmavad nii e-tervise kui Haigekassa andmekogusid. Andmekvaliteet on aluseks kvaliteetsetele raviotsustele, millest võidavad nii arst kui patsient,“ ütles Mill.

Tutvu koostöömemorandumiga.