Raport e-tervise arengutest Euroopas

Euroopa e-tervise arengut käsitleva raporti koondaruanne koos enam kui 30 riigi kohta käivate andmetega on nüüd internetis kättesaadav.

Raportis on eraldi välja toodud positiivsed näited erinevatest e-tervise rakendustest eri riikides. Muuhulgas on eritähelepanu pälvinud ka Eesti digiretsepti lahendus.


Raport on avaldatud uuringu kodulehel: www.ehealth-strategies.eu. NB! Materjal on inglise keeles.