Viga
  • JUser: :_load: Kasutajat ID-ga 74 ei leitud

Leedu järgib Eesti eeskuju

13.-15. oktoobrini Tallinnas toimunud rahvusvahelise e-tervise konverentsi “E-Health Tallinn 2010'   käigus Eesti kolleegidega kohtunud Leedu tervishoiuministeeriumi üldinformatsiooni osakonna juhataja Asta Meškerevièiûtë hindas kõrgelt Eesti kogemust e-tervise rakendamisel.

“Eesti strateegia on täielikult kooskõlas meie visiooniga, seega on väga oluline, et me nende kogemust kasutaksime. Eesti edu põhineb tugeval kompetentsikeskusel, rangel seaduslikul regulatsioonil ja jätkuval e-tervise teenuste arendamisel,” ütles Asta Meškerevièiûtë.

Praegu on Eestis riiklik tervise infosüsteem, kuhu kogutakse patsientide täielik terviselugu. Tehniliselt on kõigil arstidel juurdepääs patsientide terviselugudele, kuid seda (võib kasutada) ainult ravieesmärgil. 2010. aasta jaanuarist alates käivitus digiretsepti süsteem ning selle tulemusena on ligi 85% retseptidest nüüd digitaalsed.

Samuti on väljatöötamisel e-kiirabisüsteem, mis edastab väljakutse käigus tekkivad meditsiiniandmed elektrooniliselt haiglale. Lisaks on juurutatud pildiarhiiv (PACS), kus säilitatakse kõigi Eesti tervishoiuteenuse osutajate radioloogilisi ülesvõtteid. Vastavalt seadusele on igaühel õigus ligipääs oma andmetele arsti eest sulgeda, kuid sellega võtab patsient endale vastutuse järgneva ravi kvaliteedi eest. Igast andmevaatamisest jääb süsteemi logi ning patsient saab vaadata, kes ja millal tema andmeid vaadanud on. Nimetatud projektide rakendamiseks on Eestil kulunud ligi12 miljonit eurot.

Eestis vastutab e-tervise arendamise eest Eesti E-tervise Sihtasutus. Sihtasutus loodi viis aastat tagasi Eesti Sotsiaalministeeriumi ja selle partnerite – haiglate ja tervishoiuühenduste – eestvedamisel. Sihtasutust juhib nõukogu ning hetkel töötab asutuses 22 inimest.

"Olles praegu stardijoonel on Leedul võimalik kasutada meie kogemust ja vältida väga kulukate vigade tegemist. Oleme valmis Leedut e-tervise arendamisel nõustama,” ütles Eesti E-tervise Sihtasutuse juhatuse liige Madis Tiik. Tiigi sõnul on kõige olulisem juurutada esmalt lihtne süsteem, lisades sellele järk-järgult uusi funktsionaalsusi. 

Link originaaltekstile: http://www.epractice.eu/en/news/5259596