Viga
  • JUser: :_load: Kasutajat ID-ga 74 ei leitud

Rahvusvaheline e-tervise konverents Eestis

13.-15. oktoobrini toimus esimest korda Eestis rahvusvaheline e-tervise konverents. Üritus kandis nime „Have an eExperience in Tallinn!" ning selle eestvedajaks oli Eesti E-tervise Sihtasutus.

Konverentsil oli kaks eesmärki. Esmalt on Eesti E-tervise Sihtasutus juba aastaid võõrustanud välisdelegatsioone, kes soovivad saada kogemusi Eesti e-teenuste rakendamise käigust. Seega oli sellise ürituse korraldamise kohta väljastpoolt juba mõnda aega huvi tuntud. Samuti andis see võimaluse kutsuda esinema lektoreid mujalt Euroopast, keda uskusime pakkuvat ka kohalike kuulajate jaoks väärtuslikku uut teavet harjumuspärasest erinevas võtmes.

Teiseks valmis sel kevadel TOF-DIGIMÕJU projekti lõpparuanne, mis on Eesti terviseinfosüsteemi (TIS) võimaliku mõju hindamise metoodika väljatöötamise uuringu peamine tulemus. Tegu on esimese kõiki osapooli hõlmava põhjalikuma analüüsiga tervishoiu e-teenuste kohta, mille eesmärk oli välja arvutada välja üleriigilise terviseinfosüsteemi täismahus rakendamise võimalikud kasutegurid patsientide, raviasutuste ja ühiskonna jaoks. Konverents pakkus hea võimaluse neid uuringutulemusi laiemale avalikkusele esitleda.

Konverentsi formaat sai alguse põhimõttest üldisemalt üksikule. Niisiis käsitleti programmi põhipäeval riiklikke e-teenuseid laiemalt, ühest küljest teenuse rakendajate, haiglate, arstide ja riigi, vaatepunktist ning teisalt patsiendi ja kodanike huvidest lähtuvalt. Järgmisel päeval jagunesid osalejad gruppidesse, et külastada meistriklasse, kus oli võimalik teemade kaupa süvitsi minna. Eesti IKT Demokeskuse külastamine, visiit pereastipraksisesse võimalusega näha digiretsepti koostamise protseduuri, MuPo ühistranspordi e-pileti kontroll, ettevõtte asutamine internetis ja teised eestlastele harjumuspäraseks saanud teenused pakkusid väliskülalistele suurt huvi ja pälvisid väga positiivset tagasisidet. See kõik annab teadmise, et ka tulevikus võiks sarnaseid üritusi korraldada, sest mujal maailmas hinnatakse kõrgelt Eesti kogemust avalike teenuste muutmisel kodanikele elektrooniliselt kättesaadavaks.

TOF-DIGIMÕJU projekti aruanne tutvumiseks