Digiretsepti uudised

Digiretsepti infosüsteem on tänaseks põhiosas valminud. Eesti Haigekassa on seda testinud alates 2008. aasta maist ning selle käigus on testkeskkonnast läbi käinud tuhandeid retsepte. Selleks, et digiretseptile üleminek toimuks tõrgeteta ja oleks võimalikult sujuv, peavad ka raviasutused ning apteegid oma infosüsteemi digiretseptile vastavaks kohandama. Alates 2009. a. maist ongi käimas tulevaste lõppkasutajate infosüsteemide ja digiretsepti infosüsteemi omavahelise koostöövõime testimine (piloteerimine) reaalses elus.

Asutused, kes soovivad pilootfaasis osaleda, peavad selleks soovi avaldama oma infosüsteemi haldurile (IT tugi). Samuti peab olema asutusel Andmekaitseinspektsiooni luba ja töötajate kehtiv registreering Tervishoiuameti registris (ka töötaja seos konkreetse asutusega).

Asutused, kes ei oma infosüsteemi peavad omama internetiühendusega arvutit ning ID kaardi toega interneti sirvijat. Täpsemad juhised leiate siit.

Retseptikeskusesse saavad arstid saata elektroonilisi retsepte ning apteegid nende alusel patsientidele ravimeid väljastada. Digiretsepti infosüsteem võimaldab arstidel näha kõiki patsientidele väljakirjutatud retsepte, saada infot patsiendi poolt väljaostetud retseptide kohta jms, mis võimaldab paremini informeeritud raviotsuseid. Samuti saavad ka inimesed ise internetist oma retsepte vaadata. Paralleelselt digitaalsete süsteemidega jäävad erandolukordadeks kehtima ka paberkandjal retseptid, et oleks tagatud ravimite kättesaadavus kõikidele inimestele.

Lisainfo:

Erki Laidmäe

Eesti Haigekassa
Ravimiosakond
620 8435
501 5281