Arendajate Ajurünnakud jätkuvad

19. augustil toimus Haapsalus kolmas Eesti E-tervise Sihtasutuse korraldatud Arendajate Ajurünnak. Tegu on seminaride sarjaga, mis on suunatud Eesti meditsiiniasutustele spetsiaaltarkvara tootvatele firmadele ning ise tarkvaraarendusega tegelevate meditsiiniasutuste IT-töötajatele. Kokkusaamiste teemad puudutavad kõik rohkem või vähem Tervise Infosüsteemiga liidestumist, tuues erinevate esinejate ja teemade kaudu välja võimalikud kitsaskohad ja informeerides arendajaid asjassepuutuvatest uuendustest (näiteks seadusandlik pool).

Seekordsel kokkusaamisel arutleti turbe- ja autentimisteemadel. Oma tegevusvaldkonda tutvustas Eesti E-tervise SA turbejuht Valdo Praust, digiallkirjastamisest käis rääkimas Sertifitseerimiskeskuse esindaja. Muuhulgas tutvustati ka Põhja-Eesti Regionaalhaigla töötõendit-kiipkaarti, mis töötab nii arvutiressursside kasutamisel autentimisvahendina kui ka uksekaardina. Kohal olid ka Haigekassa esindajad, kes vastasid Digiretseptiteemalistele küsimustele.

Plaan on jätkata sellisel kujul seminare seni kuni tegutsevatest tarkvaratootjatest enamik on suutnud oma tarkvaraga töövalmis lõppversioonini jõuda ehk reaalselt Tervise Infosüsteemiga liidestuda.

Eesti E-tervise SA IT-arendusjuht Kaitti Kattai, üks ürituse vedajatest, näeb selliste kokkusaamiste olulisust nii sihtasutuse kui ka tervishoiuteenuse osutajate vaatenurgast: „Kuna Eesti E-tervise SA põhifunktsiooniks on viia eesti kodanike meditsiinidokumendid digikujule, tehes need Tervise Infosüsteemi kesksüsteemi kaudu kõigile meditsiiniasutustele kättesaadavaks, siis on käesolev seminarisari meid praktilise poole pealt palju aidanud. Selline koostöövorm võimaldab tihedalt  arendajatega suheldes teada saada ettetulnud probleemidest ning jagada üksteisega vajalikke kogemusi."

Üle neljakümne osalejaga seminaride teemad tulevad külalistelt endilt. Et kord kvartalis toimuvad ühised arutelud oleksid sisutihedad ja vastaks külaliste vajadustele koguvad korraldajad osalejatelt hoolega tagasisidet. Ettepanekutena on soovitatud kaasatute ringi laiendada ja kutsuda ka suuremate tervishoiuasutuste IT juhte  neistki haiglatest, kes kohapeal tarkvara ei arenda, kuna paljud teemad on ka nende jaoks olulised. Et seminari toimumispaik on iga kord erinev, eeldades, et kogu arendajaskond ei ole koondunud vaid Tallinna, on mõni naljahammas soovitanud järgmiseks toimumiskohaks valida Kanaari saared.

Järgmine ajurünnak toimub aga 23. oktoobril, kohtumispaigaks on sel korral Rakvere. Jälgige reklaami!