Sotsiaalministeerium: Digiretsepti hetkeseisust

Retseptikeskuse infosüsteem on valmis. Tarkvara on hetkel küll olemas, kuid samas käivad veel haiglate, perearstide ja apteekide infosüsteemide arendustööd. Eesti Haigekassa on süsteemi testinud alates 2008. aasta maist ning selle jooksul on testkeskkonnast läbi käinud üle 3000 retsepti. Selleks, et süsteemile üleminek toimuks tõrgeteta ja oleks võimalikult sujuv, peavad ka arstide, haiglate ja apteekide infosüsteemid olema retseptikeskuse jaoks kohandatud. Vastavalt infosüsteemide arendajatelt saadud tagasisidele tehakse retseptikeskuses jooksvalt täiendusi ja parandusi. Seejärel saab süsteemide koostöövõimet testida (piloteerida) ka reaalses elus, eeldatavalt alates 1. märtsist 2009.

Käesoleval hetkel on retseptikeskuse testimisel peamisteks välisteks partneriteks olnud tervishoiuteenuse osutajate poolelt perearst Hiie Karelsoni kasutatava tarkvara Watson arendaja Alar Kaljuste ja Järveotsa perearstikeskuses kasutusel oleva infosüsteemi Perearst2 tarkvara arendaja Medisoft. Haiglate poolt on aktiivsemad tegutsejad seni olnud Ida-Tallinna Keskhaigla ning Põhja-Eesti Regionaalhaigla. Apteekrite infosüsteemide arendajatest tehakse tihedat koostööd Hansasofti ja Apteekide Infotehnoloogia esindajatega.

Asutused, kus süsteemi piloteeritakse tegelike andmetega, peavad olema registreerinud delikaatsete isikuandmete töötlemise ka Andmekaitse Inspektsioonis. Retseptikeskusel on olemas Andmekaitse Inspektsiooni luba delikaatsete andmete töötlemiseks kuni 2013nda aastani.

Lõplik süsteemi kasutuselevõtmise kuupäev määratakse kindlaks märtsis algava piloteerimise etapi tulemustest sõltuvalt. Eeldatavasti saame lõppkasutajatelt signaali uuele süsteemile ülemineku valmidusest pärast paarikuist testimist.

Retseptikeskusesse saavad arstid saata elektroonilisi retsepte ning apteegid nende alusel patsientidele ravimeid väljastada. Paralleelselt digitaalsete süsteemidega jäävad kehtima ka paberkandjal retseptid, et oleks tagatud ravimite kättesaadavus kõikidele inimestele. Süsteemi rakendumise tulemusena lihtsustub oluliselt soodusravimeid puudutava statistika tegemine ning paraneb ka andmete kvaliteet.