Tervise Infosüsteemi seisust 2. veebruaril

Kesksüsteem on valmis

Tervise Infosüsteemi kesksüsteemi tootmiskeskkond töötab alates 17.12.2008 ning on valmis vastu võtma tervishoiuteenuse osutajate (TTO) infosüsteemidelt saadetavaid dokumente. TTO-de infosüsteemides on käimas viimased sõnumite korrigeerimised/veaparandused ning testsõnumite saatmine on lõppjärgus.

Liidestumise seis

13.01.09. seisuga on Eesti E-tervise SA sõlminud 537 liidestumislepingut tervishoiuteenuse osutajatega, millega on hõlmatud rohkem kui 85% arstidest ja õdedest. Neist 193 raviasutust on 12.01.09 seisuga delikaatsete isikuandmete töötlemise muudatuse registreerimiseks pöördunud Andmekaitse Inspektsiooni (AKI). Neist omakorda 34 asutust on Eesti E-tervise SA-le ametlikult teatanud AKI-st positiivse vastuse saamisest ning liikunud liidestumise protsessis kolmanda etapi täitmisele, milleks on Tervise infosüsteemi testkeskkonda digitaalse dokumendi saatmine. Sellele järgneb E-Tervise SA poolne analüüs TIS-i saadetud dokumendi vastavusest standardile ja kvaliteedile ning seejärel avatakse tervishoiuteenuse osutajale Tervise infosüsteemi tootmiskeskkond ja alustatakse digitaalsete dokumentide vastuvõtmist.

Kogu liidestumisprotsessi oli 13. jaanuariks läbinud Ida-Tallinna Keskhaigla ja Järveotsa perearstikeskus, 2. veebruaril avas Eesti E-tervise SA  pääsu Tervise Infosüsteemi kesksüsteemi tootmiskeskkonda ka Põhja-Eesti Regionaalhaiglale. Need kolm tervishoiuteenuse osutajat kasutavad enimlevinud medistiinitarkvara Ester ja Perearst2 (Estrit kasutab 22 haiglat, Perearst 2-te 85% perearstidest). Seda tarkvara kasutavatel asutustel on liidestumisprotsess oluliselt kiirem, kuna nende saadetavaid sõnumeid on piloteerimise käigus põhjalikult testitud.

Samaaegselt liidestumise protsessiga tehakse arendusi TTO-de poolt kasutatavates tarkvarades. Iga muudatus või avastatud pisiviga eeldab vastava muudatuste protsessi läbiviimist raviasutuse infosüsteemis.

Miks on Tervise Infosüsteem viibinud?

Tervise infosüsteemi puudutav seadusandlus pidi valmima 2007. aasta kevadel, kuid tegelikult võeti seadus vastu 2007. aasta detsembris ja rakendusaktid alles 2008. aasta augustis-septembris. Seetõttu jäid mitmed arendused graafikust maha ning kuhjusid aasta teise poolde.

Eelmise aasta kevadel palusid TTO-d võimalusel Tervise infosüsteemi käivitumise tähtaega edasi lükata, et jääks rohkem aega muudatuste elluviimiseks raviasutustes. Kooskõlas Eesti Haiglate Liiduga lepiti kokku dokumentide jõustamise ajakava. Kuna samal ajal selgus, et Euroopa Liidu toetuste perioodi pikendatakse aasta lõpuni, siis võimaldas see TTO-le vastu tulla ja Tervise Infosüsteemiga liitumise tähtaega nelja kuu võrra edasi lükata.

Seega oli edasilükkamine vajalik eelkõige TTO-le, et vajalikud muudatused käivitada ja ellu viia. Samuti andis see Tervise infosüsteemi erinevatele arendajatele lisaaega niivõrd komplitseeritud ja turvakriitilise infosüsteemi valmimiseks.

Patsiendiportaal ja arstiportaal

Oleme seadnud eesmärgiks avalikustada hästi töötav ja turvaline portaal. Hetkel on käimas beetatestimine 183 kasutaja poolt, mis on viimane samm enne portaali kasutuselevõtmist. Tehnilise poole pealt tingis viivituse portaali alustarkvara versioon, milles leiti turbealaseid puudujääke. Arvestades Tervise infosüsteemis töödeldavate andmete tundlikkust ei saanud lubada sellise versiooni kasutuselevõttu ning otsustati tellida portaali arendajalt uuele alustarkvara versioonile vastav arendus. Tellitud arendus valmis 15. detsembril ning see on praegu testimisel.