E-tervis võib töödelda delikaatseid isikuandmeid

18. septembril registreeris Andmekaitse Inspektsioon Sotsiaalministeeriumi taotluse töödelda delikaatseid isikuandmeid üleriigilises tervise infosüsteemis.

Lõpule on jõudnud suuremahuline dokumentatsiooni koostamise ja korrastamise protsess, mille tulemusel võib tervise infosüsteemis töödelda isikute terviseandmeid. Loodud on kõik nõutavad eeldused organisatsiooniliste, füüsiliste ja infotehniliste turvameetmete rakendamiseks.

Vastavalt isikuandmete kaitse seadusele on isikuandmete töötleja kohustatud registreerima delikaatsete isikuandmete töötlemise Andmekaitse Inspektsioonis.

Registreerimistaotlus esitatakse isikuandmete töötlejate registrisse kandmiseks vähemalt üks kuu enne delikaatsete isikuandmete töötlemise algust ning töötlemine registreeritakse viieks aastaks.