Infopäev Narva haiglas

Eesti E-tervise Sihtasutus korraldas 29. mail Narva haiglas infopäeva.

Sihtasutuse peaprojektijuht Oliver Lillepruun, standardimise projektijuht Ljudmila Labzina ja infoturbejuht Valdo Praust andsid haigla töötajatele ülevaate digiloost, eelseisvast liidestumisest, e-tervise hetkeseisust ja turvalisusest. Rein Kull Medisoftist tutvustas digiregistratuuri projekti. Digiretseptist rääkis Eleanor Davõdova Eesti Haigekassast.

Ettekanded:

Digitaalne terviselugu ja E-tervise tänane seis.Oliver Lillepruun, peaprojektijuht, E-tervise SA.
Дигитальная история болезни и состояние проектов E-tervis.Оливер Лиллепруун, Главный руководитель проекта, E-tervise SA.

Компьютерная безопасность проектов E-tervis на взгляд конечного пользователя. Валдо Прауст,  руководитель поинформационной безопасности, E-tervise SA.

Digiregistratuur. Rein Kull, Medisoft.


Дигитальный рецепт.Eleanora Davõdova, Eesti Haigekassa.