Euroopa riigid on võtnud suuna e-tervisele

Portorozhis, Sloveenias toimunud 2-päevane Euroopa e-tervise konverents „eHealth 2008: eHealth without frontiers” lõppes Portorozhi deklaratsiooni kinnitamisega. Deklaratsiooni järgselt kohustuvad EL liikmesriigid ja Euroopa Komisjon laialdasemalt arendama infotehnoloogilisi lahendusi tervishoiu ja sotsiaalsektoris. Portorozhi deklaratsioon, eHealth in a Europe “without frontiers”: Building New Initiatives - Working Together, on kättesaadav konverentsi kodulehelt.

Konverentsil, kus osalesid 38 riigi eksperdid, esitleti näiteid headest praktikatest e-tervise valdkonnas ning esile tõsteti algatusi, mis aitaksid lahendada suurimaid väljakutseid tervishoiusektoris järgneva 10 aasta jooksul. Rõhutati vajadust rakendada telemeditsiinilisi lahendusi ja innovatiivseid info- ja kommunikatsioonitehnoloogia seadmeid krooniliste haiguste ravis. 2008. aasta lõpuks kavatseb Euroopa Komisjon avaldada samateemalise raporti. Lisaks juhiti konverentsil tähelepanu läbipaistva õigusliku raamistiku vajaduse järele, mis aitaks määrata kõikide e-tervise protsessidesse kaasatud osapoolte -  riiklike institutsioonide, tervishoiutöötajate, patsientide, kindlustusfirmade ja teiste oluliste osapoolte vastutuse, õigused ja kohustused.

Eestist osalesid konverentsil Sotsiaaliministeeriumi esindajad Pille Kink ja Nele Paluste ning Eesti E-tervise Sihtasutsuse delegatsioon, kuhu kuulusid Madis Tiik, Katre Savi, Ljudmila Labzina sihtasutusest, sihtasutuse nõukogu liikmed Peeter Ross, Ago Kõrgvee ja Kalev Karu ning Margus Ulst ja Arvo Tikk Tartu Ülikooli Kliinikumist.

TÜK juhatuse liikme Margus Ulsti sõnul kinnitas konverents veendumust, et Eesti on ammu lahendanud probleemid, millega mitmed arenenud tööstusriigid veel maadlevad (isikukood, ID kaart, digiallkiri). Nüüd oleks vaja ühisjõupingutusi, et saavutatult edasi liikuda ja e-hüved (digilugu, e-retsept jne.) täielikult realiseerida. Margus Ulst viitab, et kahjuks võib e-tervise lahenduste rakendamiseks vajalik riiklik toetus hangunud majanduse tõttu nullilähedaseks osutuda.

Arvo  Tikk sõnas, et konverents andis hea ülevaate tervishoius toimuvatest e-tervise arengutest. Oli näha, et digitaliseeritud süsteemide riigisisene ja riikidevaheline arendamine toimub pea kõigis Euroopa riikides. Näiteks ühine digitaliseeritud arstiabi süsteem Sloveenia ja Itaalia naaberpiirkondade vahel ning Rootsi ja Hispaania telemeditsiini alane koostöö jm.

Tiku sõnul domineerisid enamasti E-tervise arendusprojektid, mis tagavad uued arengud mingi haiguse või ka profülaktiliste meetmete osas (vaktsineerimine). Vähem oli käsitletud kogu riiki või suuremaid regioone haaravaid digitaliseeritud andmebaase. Arutati ka e-tervise projektide kulu ja kasu vahekordi. Selgus, et  kasu digitaliseeritud arendustest oluliselt ületab tehtud kulutused, aastatega see kasu üha suureneb. Arvo Tikk ütles, et Eesti digimeditsiini arendused on õigel  teel.

Konverents toimus Euroopa Liidu Nõukogu Sloveenia eesistumise programmi raames ning oli korraldatud Sloveenia Tervishoiuministeerium ja Euroopa Komisjoni koostöös.

Loe konverentsi kohta siit:
http://www.ehealth2008.si


Loe Arvo Tiku kommentaari Sloveenias toimunud e-tervise konverentsi kohta siit:
Arvo Tikk: Eesti digimeditsiini arendused on õigel teel. Arvo Tikk, Eesti Bioeetika Nõukogu esimees, digiloo eetika töörühma juht