E-tervise Sihtasutust külastasid Jaapani valitsuse IT nõunikud

8. veebruaril 2008 külastasid Eesti E-tervise Sihtasutust Jaapani valitsuskabineti IT nõunikud Toru Yamauchi ja Shinji Nakamura oma seitset riiki puudutava Euroopa ringkäigu raames. Neid huvitav teema puudutas tervishoiu ja sotsiaalvaldkonna riiklikke infosüsteeme, täpsemalt kodanike autentimise ja autoriseerimise IT lahendusi selles.

Jaapani valitsuskabineti IT nõunikud võttis E-tervise Sihtasutuses vastu andmeturbe juht Valdo Praust, kes tegi neile tunniajalise ettekande Eesti E-tervise projekti turbepoolest ning ID kaardi kui Eesti universaalse autentimisvahendi olulisest osast selles. Jaapanlased olid samuti huvitatud teistest ID kaardi lahendustest, näiteks digiallkirja andmise võimalustest, sealhulgas ka E-tervise projekti raames andmete tõestusväärtust tagava vahendina. Jaapanlased tegid ka omapoolse lühiettekande nende tervishoiu- ja sotsiaalvaldkonnas kasutatavatest autentimissüsteemidest ning -vahenditest.