Riigikogu seadustas e-tervise projektid

Riigikogu võttis neljapäeval, 20. detsembril 2007, vastu seadusemuudatuse, millega luuakse õiguslikud alused e-tervise projektide elluviimiseks.

Tervishoiuteenuste korraldamise seaduse ja seonduvate seaduste muutmise seaduse eelnõuga luuakse õiguslik alus mitmete e-tervise algatuste, näiteks digitaalse terviseloo, digitaalsete piltide, digitaalse ravijärjekorra registratuuri ja digiretsepti edasiarendamiseks tulevikus.

Muudatuste eesmärk on siduda ühtseks süsteemiks seni iga tervishoiuasutuse poolt enda tarbeks loodud infosüsteemid.
E-tervise idee on luua alus eri meditsiinidokumentide digitaalselt kasutamiseks. Nii hakatakse järk-järgult üle minema paberdokumentidelt digitaalsetele dokumentidele. Samas ühildatakse ka kogu diagnostika ja raviaparatuur infosüsteemidega, mis võimaldavad infot kiiresti töödelda ning kasutada nüüdisaegseid telemeditsiini võimalusi.

Seadusemuudatused viiakse ellu alates tuleva aasta 1. septembrist ning meditsiinidokumentide digiteerimine on kavandatud järk-järgult aastani 2013.

Digitaalse terviseloo puhul avaneb inimestel juurdepääsuvõimalus oma terviseandmetele, samuti saab patsient jälgida, kes ja millal on andmeid vaadanud, ning senitehtud uuringute põhjal teist arvamust küsida.

Projekti eesmärk on tõsta infotehnoloogiliste vahendite abil ravikvaliteeti. Raviarst saab digiloost kiiresti ülevaate patsiendi diagnoosidest, ravimitest ja vaktsineerimisest ning võimaluse võrrelda varem tehtud uuringute tulemusi viimastega.
Riik saab digiloo abil planeerida ravi rahastamist ning ülevaate patsientide ja raviasutuste tegelikest vajadustest.

Digitaalse ravijärjekorra registratuur loob teiste suhtluskanalite kõrvale võimaluse interneti kaudu arsti juurde registreeruda.

Digipildi projekti abil hakkavad tulevikus eri haiglate vahel liikuma röntgenipildid ja radioloogiliste uuringute vastused.

Digiretsepti projekt võimaldab retsepte elektrooniliselt väljastada ja saada parema ülevaate ravimite käitlemisest.

Rohkem infot seadusemuudatuse kohta leiad siit:
http://www.riigikogu.ee/?page=en_vaade&op=ems&enr=146SE&koosseis=11