Valmis Digiloo ligipääsuõiguste kirjeldus

04. juulil 2007 kiitis Digiloo projekti juhtrühm heaks Eesti E-tervise Sihtasutuse poolt välja töötatud Digiloo andmekasutuse reeglite kirjelduse.

Pääsuõiguste dokument kirjeldab andmekasutusreegleid, mis kehtivad DL infosüsteemile ja sellega liidestavatele tervishoiuteenuse osutajate infosüsteemidele. Dokument sisaldab ettepanekuid  Sotsiaalministeeriumile süsteemi korraldamiseks ja on sisendiks DL infosüsteemi autoriseerimissüsteemi tehnilisele realisatsioonile.

Ligipääsuõiguste põhimõtete väljatöötamises osalesid muuhulgas Sotsiaalministeerium, Digitaalse terviseloo nõukoda, erialakomisjonid, patsientide esindusühingud, DL piloothaiglad ja Eesti Haigekassa.

Sihtasutus tänab kõiki, kes tegid kaastööd ja osalesid andmekasutuse reeglite kirjelduse loomise protsessis.