DL pääsuõiguste dokumendi tutvustus

Eesti E-tervise Sihtasutus tutvustas Digitaalse terviseloo pääsuõiguste dokumenti Digitaalse terviseloo nõukojas 20. juunil 2007.

Pääsuõiguste dokument kirjeldab andmekasutusreegleid, mis kehtivad DL infosüsteemile ja sellega liidestavatele tervishoiuteenuse osutajate infosüsteemidele. Dokument sisaldab ettepanekuid Sotsiaalministeeriumile süsteemi korraldamiseks ja on sisendiks DL infosüsteemi autoriseerimissüsteemi tehnilisele realisatsioonile.

Pääsuõiguste dokument valmib ja antakse Sotsiaalministeeriumile üle juunikuu lõpuks.